fbpx

Osam kandidata za glavnog revizora

4rviyor

Na konkurs za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora pristiglo je osam prijava, a prema nezvaničnim informacijama - najbliži fotelji je sadašnji v. d. glavnog revizora Jovo Radukić.

Prijave na konkurs biće otvorene najvjerovatnije odmah nakon proslave Dana Republike, a nakon toga biće obavljeni intervjui s kandidatima koji ispunjavaju uslove za tu poziciju.

"Odlučili smo da to ostavimo za poslije Božića. Još ne znamo ko se sve prijavio za tu poziciju, jer na kovertama sa dokumentacijom i prijavom nisu ispisana imena pošiljalaca", rekao je Nedeljko Milaković, poslanik SP-a i član Komisije za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Republike Srpske.

U nezvaničnim razgovorima, poslanici, ali i pojedini članovi Komisije, kažu da još niko nije govorio o konkretnim imenima, ali da će vjerovatno Radukić ostati na toj funkciji s obzirom na to da je već započeo neke poslove u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora, te da početkom godine kreće i posao revizije i izrade revizorskih izvještaja za 2017. godinu.

"Kada se otvore koverte i obave intervjui, Komisija pravi listu najuspješnijih kandidata i šalje je predsjedniku Republike Srpske, koji predlaže imenovanje glavnog revizora i njegovog zamjenika", rekao je Radovan Vuković, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Narodne skupštine RS.

Uslovi za glavnog revizora i njegovog zamjenika su zvanje diplomiranog ekonomiste sa stečenih 240 bodova i iskustvo u oblasti računovodstva i revizije, javnih finansija ili javne administracije u trajanju od najmanje decenije. Jedan od uslova je da se protiv njih ne vodi krivični postupak, niti da su pravosnažno osuđeni na kaznu zatvora za krivična djela, s izuzetkom djela protiv bezbjednosti u saobraćaju, a glavni revizor i njegov zamjenik imenuju se na period od sedam godina bez mogućnosti ponovnog izbora.

Pozicija glavnog revizora i zamjenika ostala je upražnjena nakon što su bivši glavni rezvor Duško Šnjegota i njegov zamjenik Darko Pejić podnijeli ostavke nakon kritika iz vlasti na njihov račun u vezi sa deficitom budžeta RS. Glavna služba za reviziju javnog sektora na čelu sa Šnjegotom tada je utvrdila da je deficit budžeta RS oko 170 miliona KM, a što su iz Vlade RS odmah demantovali, tvrdeći da je deficit oko 45 miliona KM, a što su kasnije potvrdili i Međunarodnom monetarnom fondu (MMF).

(Nezavisne novine)