fbpx

Odakle BiH dobija i kome sve šalje električnu energiju?

Odakle BiH dobija i kome sve šalje električnu energiju?

Veliki kolaps i nestanak električne energije koji se dogodio u petak u regiji pobudio je interesovanje javnosti o tome na koji način funkcioniše elektroenergetska mreža u BiH i regiji.

Prema prvim informacijama do ispada dijela Elektroenergetskog sistema (EES) BIH, koji se dogodio u petak u 12:25 časova, došlo je zbog problema u prenosnoj mreži u regionu i preopterećenja ključnih 400kV (kilovoltnih) interkonektivnih vodova.

"To je za direktnu posljedicu imalo kaskadno prenošenje poremećaja na EES BIH", saopštio je ranije Nezavisni operator sitema u BiH (NOS BiH).

Zanimljivo je da se sličan scenario desio se i 20.06.2024. godine, kada je došlo do problema u EES Grčke, Sjeverne Makedonije, Albanije i Crne Gore.
 
"Pravovremenom intervencijom operativnog osoblja i lokalizacijom problema na granici sa Crnom Gorom spriječeno je širenje raspada elektroenergetskog sistema BiH.

S obzirom na to da se u današnjim okolnostima poremećaj kaskadno prenio i na Hrvatsku sa kojom Bosna i Hercegovina ima najveći broj interkonektivnih dalekovoda, nije bilo moguće spriječiti raspad elektroenergetskog sistema BiH", kažu u NOS-u.

Elektroenergetski sistem BiH je pod konstantnim nadzorom upravo NOSBiH-a, a na njihovoj stranici možemo vidjeti prekograničnu razmjenu električne energije iz BiH sa susjednim državama kao i tokove na prekograničnim dalekovodima.

Podaci pokazuju da mreži u BiH trenutno nedostaje više stotina megavata električne energije, a da se "dopuna" mahom vrši iz Hrvatske, dok istovremeno Crna Gora svoje kapacitete dopunjava iz Bosne i Hercegovine.

U odnosu na grafikon iznad, ovdje možete vidjeti kakvo je bilo planirano stanje za 21. jun.

Još detaljniji uvid daje prikaz prekograničnih dalekovoda.

06222024082145

Od 2005. godine Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) upravlja sistemom prenosa električne energije u BiH u svrhu osiguranja kontinualnog snadbijevanja električnom energijom po definisanim standardima kvaliteta za dobrobit građana BiH.

NOSBiH je neprofitna kompanija BiH u vlasništvu entiteta RS i FBiH koja svoju djelatnost obavlja na cijeloj teritoriji BiH.

Rad NOSBiH-a reguliše Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK. NOSBiH ima tri ključne obaveze:

Upravljanje radom svih visokonaponskih prenosnih uređaja u Bosni i Hercegovini naponskog nivoa 110 kV ili više;

upravljanje balansnim tržištem električne energije u BiH; utvrđivanje Indikativnog plana razvoja proizvodnje, te pregled, odobravanje i neposredna revizija Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže.

(Mondo)