fbpx

Nezaposlene majke imaće 405 maraka

2nezaposlene

Ukoliko se usvoji novi zakon o dječjoj zaštiti u Republici Srpskoj (RS), materinski dodatak umjesto dosadašnjih 70 KM mjesečno će iznositi 405 KM.

Pravo na taj iznos imaće svaka porodilja, koja je u vrijeme rođenja djeteta nezaposlena, bez obzira na njeno ili imovinsko stanje njene porodice.

Materinski dodatak nezaposlena majka, pod uslovom da ima prebivalište u RS najmanje godinu dana prije rođenja djeteta, primaće u trajanju od 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i naredno dijete 18 mjeseci.

Na dan rođenja djeteta porodilja mora biti redovno prijavljena na Zavodu za zapošljavanje RS.

Da bi za Javni fond za dječju zaštitu bilo moguće finansiranje proširenog prava na materinski dodatak, predložena je izmjena visine obaveznog doprinosa za dječju zaštitu, odnosno njegovo povećanje nominalno za 0,2 posto, uz istovremeno smanjenje za taj iznos doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti.

-Ovakva promjena prema procjenama nadležnih organa neće ugroziti finansiranje prava iz domena osiguranja od nezaposlenosti, jer u tom iznosu Zavod za zapošljavanje RS ostvaruje suficit - smatraju u vladi.

Zakon o dječjoj zaštiti predložen je za usvajanje po hitnom postupku, zajedno s budžetom za 2018. i programom ekonomskih reformi do 2020.godine.

Razlozi za donošenje zakona o dječjoj zaštiti po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se, kako navode iz  vlade, što prije uspostavi približno ujednačavanje položaja nezaposlenih i zaposlenih majki.

(Fena)