fbpx

Nema povećanja PDV-a, diže se prag ulaska u sistem

5odv

SARAJEVO, BANJALUKA - Jedan od prvih ozbiljnijih zadataka novoformirane vlasti na nivou BiH biće usvajanje novog zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV), koji je praktično pripremljen, a u kojem, barem zasad, nema ni govora o povećanju ili uvođenju različitih stopa.

Iako su pojedini mediji prethodnih dana objavili da će u BiH doći do povećanja stope PDV-a sa 17 na 19 odsto, u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH kažu da o tome nije bilo riječi.

"UO UIO prihvatio je inicijativu za izradu novog zakona o PDV-u, ali nije definisao bilo kakve odredbe ili smjernice kojima bi se povećala stopa PDV-a, niti se ikad govorilo o tome", rekli su "Nezavisnim" u Kabinetu Vjekoslava Bevande, predsjedavajućeg UO UIO i ministra finansija i trezora BiH.

Inače, aktuelni Zakon o PDV-u u BiH se primjenjuje od 1. januara 2006. godine, a u momentu izrade taj zakon bio je u potpunosti usklađen sa legislativom EU, što sada s obzirom na to da je prošlo gotovo 13 godina nije slučaj.

U ovom trenutku novi zakon o PDV-u je u prednacrtu i dostavljen je ekspertima UIO i entitetskim ministarstvima da daju svoje mišljenje, a već nakon formiranja nove vlasti ovaj zakon biće u proceduri i nakon usvajanja u nacrtu, kako su nam rekli u UIO, biće poslat na javnu raspravu.

U UIO takođe naglašavaju da je, prema njihovom mišljenju, za BiH najbolja jedinstvena stopa, te da je to i preporuka svih međunarodnih finansijskih institucija koje kažu da bi sve zemlje koje trenutno imaju nekoliko stopa PDV-a trebalo da razmišljaju o jedinstvenoj stopi. Takođe naglašavaju i to da u BiH nikad niko nije uradio dovoljno dobru i kvalitetnu analizu koja bi pokazala kako i za koliko bi uvođenje niže stope bilo od koristi građanima BiH, te da bi eventualno uvođenje niže stope na neke namirnice automatski značilo povećanje standardne stope, koja sada iznosi 17 odsto.

"Uvođenje sistema PDV-a sa više stopa značilo bi značajnije finansijske izdatke, kako za promjenu informatičkog sistema unutar UIO, tako i za same poreske obveznike", rekao je za "Nezavisne" Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije u UIO BiH.

U UIO naglašavaju i to da je u BiH na snazi slobodno formiranje cijena i da država, ukoliko bi i došlo do smanjenja stope PDV-a na pojedinu robu, nema mehanizama da bilo koga prisili da smanji porez. Istovremeno, povećanje stope PDV-a sasvim sigurno bilo bi opravdanje trgovcima da povećaju cijene namirnica.

"Eventualno povećanje standardne stope PDV-a na sve ostale artikle dodatno bi povećalo cijene artikala, koje u puno većem procentu sudjeluju u potrošačkoj korpi jedne porodice. To bi značilo i dodatno finansijsko opterećenje po građane", objašnjava Kovačević.

Inače, BiH ima ubjedljivo najmanju stopu PDV-a u Evropi, koja iznosi 17 odsto. U  Crnoj Gori od početka ove godine stopa PDV-a povećana je sa 19 na 21 odsto, Hrvatska ima tri stope PDV-a, i to 25%, 13% i 5%. U Srbiji je standardna stopa 20 odsto, Sloveniji 22 odsto, Makedoniji 18 odsto, a Mađarskoj čak 27 odsto.

Kada su u pitanju same izmjene Zakona o PDV-u, pored toga što nije bilo govora o izmjenama stopa PDV-a, nadležni nisu razmatrali ni pomjeranje rokova plaćanja PDV-a, kao ni mogućnost da se PDV plati samo na naplaćenje fakture, ali ni to da se pravo na odbitak ulaznog PDV-a može ostvariti samo na one fakture koje su plaćane dobavljačima.

Neke od novina novog zakona o PDV-u biće, između ostalog, povećanje praga za ulazak u PDV sistem sa 50.000 na 75.000 KM, zatim ukidanje posebne šeme u građevinarstvu i uvođenje prenosa obaveza u skladu sa propisima EU za izvršen promet, a novine će biti i kada je u pitanju način oporezivanja vrijednosnih kupona.

Visina stope PDV-a u regionu

17 odsto BiH

18 odsto Makedonija

21 odsto Crna Gora

20 odsto Srbija

22 odsto Slovenija

5, 13 i 25 odsto Hrvatska

 Neke od novina novog zakona o PDV-u

- Povećanje praga za ulazak u PDV sistem sa 50.000 na 75.000 KM

- Ukidanje posebne šeme u građevinarstvu i uvođenje prenosa obaveza u skladu sa propisima EU za izvršen promet

- Način oporezivanja vrijednosnih kupona

(Nezavisne)