fbpx

Moguć otpis manjih dugova za komunalije

Stanovnici koji duguju manje iznose za račune za komunalne usluge i zbog toga su tuženi mogli bi da budu oslobođeni plaćanja dugova ukoliko bude prihvaćena inicijativa za izmjene zakona koji regulišu tu oblast.

1 14

Da će ova mogućnost biti razmotrena navedeno je u zaključcima čiji je cilj rješavanje ogromnog broja komunalnih predmeta kojima su zatrpani sudovi. Zaključci su doneseni nakon međudržavne radionice o reformi izvršnog postupka i načinu unapređenja efikasnosti pravosuđa, koja je održana u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH.

Jedan od zaključaka je da će biti unaprijeđeni zakoni koji regulišu ovu oblast, a s tim ciljem biće razmotrena mogućnost otpisa manjih iznosa dugova. U tom slučaju bio bi određen cenzus po uzoru na Srbiju i Hrvatsku. Suština prijedloga je da dugovi koji su manji od troška sudskog i izvršnog postupka budu otpisani.

– Zakoni će biti poboljšani u smislu postavljanja srazmjernosti troškova izvršnog postupka i glavnog duga zbog kojeg je postupak i pokrenut. Potrebno je razmotriti i postavljanje odgovarajućeg praga za visinu troškova – navedeno je u zaključcima.

U VSTS-u kažu da je donesen zaključak i da je neophodna reforma izvršnog postupka kako bi bila usklađena sa praksom i modelima zasnovanim na evropskim iskustvima.

– Prvenstveno treba riješiti pitanje odabira najadekvatnijeg modela izvršenja primjenjivog na BiH, izmještanjem izvrših komunalnih predmeta iz sudova na privatne ili javne agencije. To je neophodno s obzirom na to da komunalni predmeti čine 80 odsto svih predmeta u pravosuđu.

VSTS će u saradnji sa ministarstvima pravde sačiniti akcioni plan za pronalaženje adekvatnog rješenja reforme izvršnog postupka sa fokusom na izmještanje komunalnih predmeta iz sudova. Akcioni plan će sadržavati konkretne mjere, utvrđenu dinamiku i rokove i nosioce aktivnosti, a u skladu sa praksom zemalja EU i Evropskog suda za ljudska prava – istakli su u VSTS-u.

Biće razmotreni i faktori koji utiču na rast broja predmeta koji se odnose na komunalne usluge sa posebnim akcentom na pitanje roka zastare i aktivnijeg učešća onih koji pokreću sudski postupak.

– U okviru navedenih aktivnosti neophodno je i ujednačiti pravila za sudske izvršitelje radi unapređenja njihovog rada – poručili su iz VSTS-a.

Potpredsjednica VSTS-a Ružica Jukić kazala je da institucije treba da se uključe u rješavanje ovih pitanja kako bi najprije bio kreiran registar korisnika usluga, odnosno dužnika.

– Komunalna preduzeća se ne bune protiv otpisa, ali je potreban registar korisnika usluga, koji nemamo. Potrebno je utvrditi da li ljudi uopšte žive na određenim adresama, jer imamo dužnike kojih uopšte nema na određenoj adresi ili nema uopšte kuće na tom mjestu, kao i onih koji su socijalni slučajevi pa je nemoguće izvršiti presudu.

Nije normalno da dvije trećine predmeta u sudovima čine komunalni i država se mora uključiti i ustupiti podatke za kreiranje registra i rješavanje ovog pitanja – istakla je Jukićeva.

Direktor banjalučke “Toplane” Mićo Milovanović kaže da neefikasno pravosuđe guši komunalna preduzeća i da je jedan od puteva za izlazak iz takve situacije da prouče praksu iz zemalja okruženja.

– Sporo rješavanje predmeta u sudovima će potpuno ugušiti komunalna preduzeća. Nisam kompetentan da kažem kako riješiti problem u sudovima, ali oni koji su nadležni za to trebalo bi da kreiraju rješenja, a ako ih nemaju, neka preuzmu dobru praksu iz drugih zemalja. Mi vodimo evidencije o sporovima male vrijednosti, ali neka preduzeća nisu u mogućnosti da to čine. Glavno pitanje je kako naći mehanizam za efikasno rješavanje predmeta – kazao je Milovanović.

Elektronska obrada

Zaključeno je i da bude insistirano na uvođenju rješenja koja će biti zasnovana na elektronskom podnošenju i obradi predmeta, a naročito gdje su nesporna potraživanja.

– Tražiocima izvršenja treba omogućiti olakšan pristup podacima o imovini izvršenika i drugim ličnim podacima, koji će uključivati i elektronsku komunikaciju sa ovlašćenim kontrolorima i davaocima informacija – istakli su u VSTS-u.

(glassrpske.com)