fbpx

Krajem oktobra u BiH 478.191 osoba na evidencijama nezaposlenih

Nezaposleni biro

Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na dan 31. oktobra 2017. u Bosni i Hercegovini je 478.191 osoba bila na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 2.188 osoba ili 0,46 posto, a od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje 259.141 ili 54,19 posto su žene.

Nezaposlenost je u Federaciji BiH smanjena za 1.484 osobe (0,42 posto), u Republici Srpskoj za 662 osobe (0,57 posto) i u Brčko Distriktu BiH za 42 osobe (0,38 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. oktobrom 2017., NKV radnika je 129.513 ili 27,08 posto, PKV 8.076 ili 1,69 posto, KV 156.629 ili 32,75 posto, VKV 2.256 ili 0,47 posto, NSS 1.222 ili 0,26 posto, SSS 134.170 ili 28,06 posto, VŠS 6.794 ili 1,42 posto i VSS 39.531 ili 8,27 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe s trećim stepenom obrazovanja - KV radnici 32,75 posto, te radnici sa SSS 28,06 posto.

U oktobru su 19.094 osobe brisane sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposlenoe su 11.684 osobe.

Istovremeno je za 8.383 osobe prestao radni odnos, dok su poslodavci u tom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 6.132 nova radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2017. broj zaposlenih u BiH iznosio je 753.439, a od toga 314.825 žena. U odnosu na august 2017. broj zaposlenih je povećan za jedan posto, a broj zaposlenih žena je povećan za 1,5 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za septembar 2017. iznosila je 38,9 posto i u odnosu na august 2017. smanjena je za 0,5 posto.

U skladu s važećim zakonskim propisima, u oktobru 2017. novčanu naknadu koristilo je 12.939 oosba ili 2,71 posto registrovanih nezaposlenih osoba.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 396.325 osoba ili 82,88 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2017., u BiH je radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) činilo 1.026.337 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1.380.994.

U okviru radne snage zaposlenih je bio 815.659, a nezaposlenih 210.678. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2017. iznosila je 20,5 posto.

Broj zaposlenih veći je za 1,8 posto u odnosu na 2016., dok je broj nezaposlenih smanjen za 22,8 posto, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

FENA