fbpx

Konačno hvatamo korak za Evropom: Neki od uvjeta iz dozvola za 4G mrežu

4 mobile g

Za nekoliko mjeseci, u toku ljeta ove godine, Regulatorna agencija za komunikacije BiH bi konačno trebala izdati dozvole dominantnim telekom operaterima u BiH, BH Telecomu, M.telu i HT Mostaru za pružanje usluga četvrte generacije prenosa podataka u mobilnoj telefoniji, poznatije pod nazivom 4G mreža.

Kako saznajemo od naših izvora, u toku su posljednji razgovori o finalnom izgledu odluke, kojom će biti definisani uvjeti pod kojima će ove dozvole biti izdate. Jedno od pitanja o kojem se razgovara je i cijena tih dozvola koju će platiti operateri.

Treba znati da je Vijeće ministara BiH u dokumentu Politika u sektoru telekomunikacija preciziralo da će se frekventni spektar namijenjen za 4G mrežu podijeliti na tri jednaka dijela i da će biti dodijeljen spomenutim operaterima. To znači da je već poznato ko će dobiti dozvolu za pružanje usluga 4G mreže, ali je ostalo da se definišu uvjeti pod kojima će one biti dodijeljene.

Iako se prijedlog tih uvjeta još uvijek nalazi u fazi nacrta, uspjeli smo saznati neke detalje. Tekstom odluke je predloženo da se dozvole dodjeljuju na period od 15 godina. Cijena dozvole još uvijek nije precizno utvrđena, ali je poznato da će telekom operateri, osim jednokratnog plaćanja dozvole imati obavezu da u naredih 15 godina plaćaju godišnju koncesiju. Predloženim tekstom je predviđeno da ukupan godišnji iznos koncesije na korištenje frekventnog spektra, kojeg će plaćati sva tri operatera zajedno, bude devet miliona KM.

- Jedno od predloženih rješenja je da sama cijena dozvole ne bude prevelika, ali da se operaterima nametne obaveza da znatno unaprijede svoju mrežu. Prema sadašnjim dozvolama, svaki od operatera svojim signalom mora "pokriti“ 50 posto stanovništva. Zbog toga se dešava da je signal svakog od operatera znatno nekvalitetniji ili ga nema nikako u područjima gdje imaju malo ili nijednog od svojih pretplatnika. Zato je predloženo da se novom dozvolom propiše da jednako kvalitetnim signalom svaki od operatera mora "pokriti" 90 posto teritorije države, kao i 95 posto putnih komunikacija – saznajemo od izvora.

Za dostizanje ovog cilja operaterima će biti ostavljen rok od tri godine.

- U EU postoji plan da 2022. godine u glavnim gradovima svake od države članice bude pokrenuta usluga 5G mreže. Kako bi se BiH na vrijeme priključila ovom trendu, domaći operateri će imati mogućnost da, paralelno sa razvojem 4G stvaraju preduvjete i za pružanje usluga u 5G mreži. Time se nastoji spriječiti sadašnja situacija da smo jedina država u Evropi koja nema 4G mrežu – dodaju naši izvori.

Kako bi se stimulisao paralelan razvoj 4G i 5G mreže, predložena je promjena principa dodjele dozvola operaterima.

- Do sada su se dozvole dodijeljivale za usluge koje će biti pružane korisnicima. Međutim, sada je predloženo da se dozvole daju za korištenje frekventnog spektra, a ne za vrstu usluge. Na taj način operateri će bez dodatnih administrativnih obaveza i troškova, imati mogućnost da razvijaju različite vrste usluga koje će pružati korisnicima. S druge strane, zbog te mogućnosti koja će im biti data, bit će postavljeni i nešto strožiji zahtjevi za razvojem tehnologa i unapređenjem mreža, odnosno kvaliteta signala putem kojih će biti pružane te usluge – pojasnili su nam naši izvori.

Faktor