fbpx

KAZNE ZA ONE KOJI ZAKASNE Podneseni prvi zahtjevi za legalizaciju bespravne gradnje

3ilustracija 2

Od srijede 18. jula, kada je i zvanično stupio na snagu novi Zakon o legalizaciji bespravne gradnje, omogućeno je podnošenje zahtjeva za legalizovanje bespravno izgrađenih objekata i u Banjoj Luci, potvrdio je Vuk Višekruna, šef Odjeka za legalizaciju.

Prema njegovim riječima, već je podneseno nekoliko zahtjeva u skladu sa odrebama novog zakona, koji je, poslije jednoipogodišnje pauze, ponovo omogućio „ozakonjenje“ bepsravno izgrađenih objekata.

Višekruna ističe da je novim zakonom omogućena legalizacija svih objekata izgrađenih ili započetih do 18. jula ove godine, ali i napominje da se sada, za razliku od ranijeg zakona, plaća puna cijena za sve potrebne dozvole, s tim da su predviđene povlastice za socijalno osjetljive kategorije.
– Najveće razlike u odnosu na raniji zakon odnose se na plaćanje troškova. Naime, novim zakonom je predviđeno da se troškovi uređenja i rente plaćaju kao u redovnom postupku izgradnje objekta, ali je, isto tako, predviđena mogućnost subvencija za određene kategorije – napominje Višekruna.

On je dodao da je novim zakonom lokalnim zajednicama, pa tako i Banjoj Luci, ostavljena mogućnost da u roku od dva mjeseca lokalne skupštine donesu odluke o subvenciji troškova legalizacije za socijalno ranjive kategorije.

– Prema zakonu, lokalne zajednice mogu donijeti odluke o subvencijama troškova za individualne objekte manje od 400 kvadratnih metara, koje su sagradila lica u stanju socijalne potrebe, porodice poginulih boraca, RVI I i II kategorije (ako je investitor član njihovog domaćinstva) i od III do X kategorije, civilna lica sa invaliditetom, borci, izbjeglice i raseljena lica ili povratnici, te žene žrtve rata- kaže Višekruna.

Istovremeno, on napominje da su i u novom zakonu zadržane povlastice u smislu skražćenog postupka za pribavljanje projektne dokumentacije i upotrebne dozvole. Takođe, zadržana je i mogućnost privremenog zadržavanja objekta u slučajevima neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Ipak, iz Odsjeka za legalizaciju upozoravaju i da novim zakonom nisu propisane samo stimulative već i destimulativne mjere. Tako će, kako napominju, investitori bespravnih objekata biti prinuđeni da plaćaju dodatne troškove ukoliko u prvih šest mjeseci od stupanja zakona na snagu ne podnesu zahtjev za legalizaciju.

-To znači da će investitori platiti mnogo više novca za dozvole ako zahtjev za legalizaciju ne podnosu u idućih šest mjeseci. Po zakonu, troškovi će biti uvećani za dodatnih 20 odsto od redovne sume, odnosno dva odsto od investicione vrijednosti objekta ukoliko se on nalazi van zona gradskog građevinskog zemljišta – ističe Višekruna.

Prema podacima Odsjeka za legalizaciju, trenutno je u Gradskoj upravi aktivno blizu 10.000  predmeta koji se odnose na legalizaciju na osnovu starog zakona, koji je važio do 1. januara 2017. godine.

– Investitori koji imaju aktivan zahtjev po starom zakonu nemaju obavezu podnošenja novog zahtjeva, a ukoliko se pokaže da je novi zakon po njih povoljniji predmet će se rješavati prema odredbama tog zakona. Međutim, objekti građeni nakon stupanja na snagu novog zakona neće moći biti legalizovani – zaključuje Višekruna.

(banjaluka.net)