fbpx

Kalavera: Ne možemo mi raditi umjesto vaših političara

20180702145109 486296

Direktor za zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Ženeviv Ruiz Kalavera izjavila je da bh. političari moraju da rade svoj posao.

“Ne možemo mi raditi umjesto domaćih političara. Potrebno je da domaći političari preuzmu odgovornost da donose teške odluke”, rekla je Kalavera koja se danas (juče, op. a.) u Sarajevu sastala sa državnim i entitetskim ministrima pravde.

Tokom sastanka, fokus njihovog razgovora je bio na pravosuđu u BiH. Kalavera je istakla pozitivne i negativne strane reforme pravosuđa u BiH.

“Danas smo održali sastanak o strukturalnom diajlogu. Vi znate da je procjena vladavine prave važna u EU. Od dva sastanka u junu i julu prošle godine je ostvaren napredak. BiH je skinuta sa sive liste zemalja FATF. Potrebno je dalje raditi na tim aktivnostima jer je BiH i dalje na listi EU. Zabilježen je napredak u aktivnostima VSTS u smislu ispunjavanja cijelog niza preporuka Evropske komisije. Novi pravilnik koj je VSTS usvojio o imenovanju sudija i tužilaca, disciplinskim postupcima i principima integriteta pokazuju da su moguća poboljšanja. Pozdravljamo aktivnosti koje VSTS provodi na reviziji Zakona o VSTS. Uzeli su u obzir preporuke naših eksperata i Venecijanske komisije”, navela je Kalavera kao pozitivne pomake u bh. pravosuđu.

Kao negativnu stranu pravosuđa je navela sljedeće:

“Izostanak napretka u izradi konačne verzije Zakona o sudovima. Zabrinuta sam zbog izostanka usvajanja Zakona o krivičnom postupku u skladu sa preporukama Ustavnog suda. Apelujem da se usaglasite oko kontakt tačke za Europol. To je jako važno i hitno. Izgubili smo vrijeme u jalovim raspravama”.

Ona je podsjetila da će predstojeći samit između država Zapadnog Balkana i EU u Londonu imati tri teme u fokusu: jedna je saradnja, druga je pomirenje i treća je bezbjednost.

Josip Grubeša, ministar pravde BiH je naglasio da je tema kojoj se najviše posvetilo vremena na današnjem sastanku incijativa VSTS o izmjeni Zakona o VSTS.

Rekao je da će se na osnovu amandmana donijeti odluka koji od dva Zakona o krivičnom postupku BiH treba podržati.

Anton Kasipović, ministar pravde Republike Srpske je takođe naglasio važnost donošenja Zakona o VSTS i izrazio zadovoljstvo što je revidirana Strategija za procesuiranje ratnih zločina u BiH.

N1