fbpx

Kako se bh. državljani mogu zaposliti u Slovačkoj, minimalac 480 eura

radnik 222 696x456

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i porodicu Slovačke Republike dostavilo je nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine informaciju o mogućnosti zapošljavanja državljana BiH u Slovačkoj.

U informaciji na dvije stranice detaljno su objašnjene mogućnosti zapošljavanja u Slovačkoj po različitim osnovama, kao i prava koja radnici mogu ostvariti u ovoj zemlji.

Između ostalog, u informaciji se navodi da od 1. maja 2018. godine u Slovačakoj stupa na snagu pravo zaposlenog lica iz BiH na osiguran smještaj ukoliko će u ovoj zemlji izvršavati rad na osnovu upućivanja poslodavaca iz BiH ili od poslodavaca u drugoj državi članici EU, piše ABCportal.

Ukoliko radnici zaključe ugovor o radu na teritoriji Slovačke, prema tamošnjim propisima, minimalna zarada je 2,759 eura za sat, odnosno 480 eura mjesečno. Poslodavac je obavezan osigurati ishranu i naknadu za ishranu u iznosu od najmanje 55 posto od cijene jela, a najviše za svaki obrok do 55% iznosa dnevnice.

Uz objašnjenje prava za radnike, u informaciji slovačkog Ministarstva upozorava se da je bitno da radnici imaju važeći ugovor o radu i da poslodavac uplaćuje za njih socijalno i zdravstveno osiguranje.

Za nezakonit rad mogu biti kažnjeni i poslodavac i radnik, a slovački inspektorat rada kažnjava radnike za ovakav prekršaj kaznom od 331 euro. Do sada su u Slovačku bh. državljani odlazili na rad uglavnom preko privatnih agencija za posredovanje u zapošljvanju, pri čemu je bilo i prevara kroz zapošljvanje radnika “na crno”.

Nedavno je na inicijativu Agencije za rad i zapošljavanje BiH održan sastanak sa predstavnicima slovačkog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i porodicu, te Nacionalne inspekcije rada Slovačke i Centralnog ureda za rad, socijalna pitanja i porodicu na kojem je zaključeno da se radnici iz BiH informiraju da ubuduće ne odlaze na rad u Slovačku putem privatnih agencija koje nisu registrirane u BiH.

Također, savjetuje se bh. radnicima da se za sva pitanja koja imaju o mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u Slovačkoj obrate Agenciji za rad i zapošljavanje BiH. Također, tada je priopćeno da će Agencija za rad i zapošljavanje BiH pokrenuti inicijativu prema Vijeću ministara BiH o zaključivanju protokola o razmjeni informacija o kretanjima radnika iz Bosne i Hercegovine na tržištu rada Slovačke.

Fokus