fbpx

Iz državnog budžeta za kulturu izdovjeno 11 miliona KM za četiri godine

4kultura

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Izvještaj Ministarstva civilnih poslova BiH o realizaciji sredstava po osnovu tekućih grantova iz 2014., 2015., 2016. i 2017. godine za oblast kulture. 

Prema Izvještaju za oblast kulture u 2014. godini dodijeljena su grant sredstva u ukupnom iznosu 1.350.000 KM za 86 subjekata, dok je grant "međunarodna kulturna saradnja" iznosio 270.000 KM, a 60 subjekata je koristilo sredstva.

Istovremeno je u 2015. godini za podršku institucijama kulture i projektima u ovoj oblasti izdvojeno ukupno 2.197.000 KM za 169 subjekata s kojima je zaključen ugovor. Povećan je i grant za međunarodnu kulturnu saradnju koji je iznosio 390.000 KM za 82 subjekta.

Povećanje izdvajanja grantova za kulturu nastavljeno je u 2016. godini kada je ukupni grant za sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH iznosio 3.097.000 KM, koliko je izdvojeno za ovu oblast i u 2017. godini za 132 subjekta kulture u BiH.

Grantovi za međunarodnu saradnju u oblasti kulture u 2016. i 2017. godini iznosili su po 390.000 KM a sredstva je u 2016. godini koristilo ukupno 76 subjekata, a u 2017. godini 52 subjekta, saopćeno je iz VMBiH.

(Fena)