fbpx

HRW pozvao UN da istraži kršenja prava migranata u Hrvatskoj

djeca izbjeglice reuters

Human Rights Watch navodi da su djeca izbjeglice u Hrvatskoj žrtve društvene izolacije te da imaju poteškoća u pristupu obrazovanju i učenju jezika.

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch preporučila je Odboru za prava djeteta Ujedinjenih naroda da pozove Hrvatsku da istraži navodno neetično postupanje nad djecom migrantima i tražiteljima azila.

Neprofitna i nevladina organizacija osnovana 1978. godine, koja se sastoji od oko 400 članova iz cijelog svijeta, pozvala je UN-ov Odbor i da od Hrvatske zatraži pristup azilu i pravedne procedure za one koji su na njenom teritoriju ili na granicama.

Organizacija navodi kako je Hrvatska tokom 2017. godine vraćala tražitelje azila i migrante koji su ušli u Hrvatsku iz Srbije ne procesirajući njihove zahtjeve za azilom.

Dodaje se kako je u julu Evropski sud pravde presudio da je Hrvatska prekršila zakone Evropske unije, dopustivši tražiteljima azila da pređu u Sloveniju i Austriju bez provjere njihovih zahtjeva.

Djeca žrtve društvene izolacije

HRW navodi kako su tražitelji azila i djeca izbjeglice i dalje žrtve društvene izolacije te da imaju poteškoća u pristupu obrazovanju i učenju jezika.

Dodaje kako su djeca bez pratnje stavljena u institucije za djecu koja nemaju odgovarajuće kapacitete za njihovu zaštitu i brigu te da samo jedno od 30 neregistrirane djece pohađa akademsku godinu 2017/18.

Ta je organizacija u januaru izvijestila kako je Hrvatska do augusta 2017. godine primila 1.262 zahtjeva za azilom, od kojih je 76 tražitelja dobilo neki oblik zaštite, dok je do kraja septembra Hrvatska iz Grčke i Italije preuzela 78 azilanata.

Prema najnovijim službenim podacima, Hrvatska je do kraja prošle godine primila 60 ljudi iz Grčke, 21 osobu iz Italije i sedam sirijskih porodica iz Turske koje broje 48 ljudi.

Prema sistemu kvota, preuzela je obavezu primiti 1.583 azilanata.

Izvor: Agencije