fbpx

Fond zdravstva na izdisaju?

765 430 8c143c5b4dfb0ac62e7f1cedda4accae

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u problemu jer nema dovoljno novca da vrati dugove firmi koja pruža usluge dijaliznim pacijentima. Vlada će ponovo morati da krpi rupe i da novcem građana pegla dugove.

Fond zdravstva je na izdisaju. Vlada Srpske pokušava da ga oživi. Finansijska injekcija od devet miliona maraka je spremna. Toliki je dug Fonda za dijalizne usluge pacijenata u Republici Srspkoj. Novca za vraćanje neizmirenih obaveza nema. Zato će Vlada će budžetskim novcem platiti liječenje pacijenata. U Fondu priznaju da ne mogu sami da se bore sa dugovima koji stižu na naplatu.

Razlog zbog kojeg FZO RS nije bio u mogućnosti da na vrijeme izmiruje svoje obaveze za dijalizu je nedovoljno ostvarivanje prihoda Fonda da bi se pokrili troškovi zdravstvene zaštite osiguranika.

Na nedovoljno ostvarenje prihoda prvenstveno je uticala neredovna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje, rad na crno, prijavljivanje plata na minimalne osnovice, kao i izrazito loša struktura osiguranika, gdje zaposleni iz čijih se doprinosa finansira gotovo kompletan zdravstveni sistem čine tek nešto više od trećine osiguranika.

Devet odsto duga Fonda zdrvastva prema firmi ’’Frezenijus’’ koja pruža usluge u osam dijaliznih centara širom Srpske – biće otpisan. Ostatak će Ministarstvo zdravlja isplaćivati u 96 rata. Tačnije, Vladi će trebati osam godina da izmiri dugovanja.

Vlada je preuzela na sebe dug, a zauzvrat su dobili nižu cijenu dijalize od 103 evra u odnosu na raniji period kada je hemodijaliza koštala 110 evra. Uvedena je i HD dijaliza.Pacijente ne intreseuje ko će dugove da plati, njih interesuje jedino to da im liječenje bude sigurno.

Poslednji podaci kažu da se za oko 40.000 radnika doprinosi ne uplaćuju redovno. Ukupan dug poslodavaca za poreze i doprinose iznosi 280 miliona.

Fond je nedavno tražio od Vlade otpis 14, 5 miliona maraka, koliko mu je pozajmljeno sa esrow računa još 2008. godine.

BN televizija