fbpx

Fijasko sumnjivih IRB-ovih kredita

irb rs 2

Stečajni postupak u bijeljinskom preduzeću “Leder” zaključen je zbog nedostatka stečajne mase, a iz unovčene mase Investiciono razvojna banka (IRB) RS, kao hipotekarni povjerilac, uspjela je da naplati svega 98. 037 KM, od ukupno priznatih tri miliona KM potraživanja za kredit, koji je odobren direktno, bez finansijskog posrednika, saznaje portal CAPITAL.

Okružni privredni sud u Bijeljini donio je 17. jula rješenje kojim je zaključen postupak stečaja u ovom preduzeću, a u obrazloženju je navedeno da je stečajni upravnik krajem juna dostavio finansijski izvještaj i pismeni podnesak u kojem je obavijestio sud da su se stekli uslovi za zaključenje stečajnog postupka zbog nedostatka stečajne mase.

Od imovine koja čini stečajnu masu „Leder“ je imao samo poslovni prostor i opremu, na kojima je upisano založno pravo u korist Fonda za razvoj i zapošljavanje RS a, kojim upravlja IRB, koja je razlučni povjerilac u ovom stečajnom postupku, te dva teretna motorna vozila koja nisu bila pod teretom niti u voznom stanju.

„U podnesku od 25. juna 2018. godine stečajni upravnik obrazlaže da je unovčena cjelokupna masa stečajnog dužnika te da je iz tih sredstava namiren dio potraživanja razlučnog povjerioca IRB, u iznosu od 98.037 KM, iz preostalog dijela sredstava namiren je dio troškova stečajnog postupka, dok nije bilo dovoljno sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka u iznosu od 17.313 KM, te kako nije bilo interesa da se predujme dodatna sredstva za troškove stečajnog postupka, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja“, navedeno je u rješenju suda.

Investiciono-razvojna banka RS „Lederu“ je odobrila tri kredita i to u iznosu od 500.000 KM, 1,3 miliona KM i 2,4 miliona KM. Prva dva kredita odobrena su preko finansijskog posrednika – Addiko banke, dok je posljednji najveći kredit odobren u decembru 2012. godine sa grejs periodom od dvije godine plasiran direktno, odnosno bez posrednika.

Stečajni postupak u „Lederu“ otvoren je krajem 2016. godine, a za stečajnog upravnika imenovan je Lazo Đurđević.

Ukupno procijenjena vrijednost imovine Mesne industrije „Leder“ u stečaju procijenjena je na 362.571 KM, dok su ukupno evidentirane obaveze bile 14 puta veće i iznosele su 5,2 miliona KM.

(Capital)