fbpx

Evropski parlament odobrio oštrije kazne za ekološke prekršaje

Evropski parlament odobrio oštrije kazne za ekološke prekršaje

Ekološki prekršaji koje počine pojedinci i predstavnici kompanije biće kažnjivi zatvorskom kaznom u trajanju do osam godina, zavisno od obima, težine i koliko se može nadoknaditi šteta. Prekršaji kojima se uzrokuje smrt osobe predviđaju i kaznu do deset godina zatvora.

Poslanici Evropskog parlamenta danas su odobrili oštrije kazne za ekološke prekršaje poput ilegalne sječe stabala, sa predviđenim zatvorskim kaznama u trajanju do deset godina i krivično gonjenje direktora kompanija, prenosi Srna.

"Krajnje je vrijeme za borbu protiv prekograničnih prekršaja na nivou EU sa usklađenim i oštrijim sankcijama za spriječavanje novih ekoloških krivičnih djela. Na osnovu ovog dogovora, zagađivači će platiti", naveo je specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta Antonius Manders.

Nacrt zakona koji je primjenjiv u svim članicama EU usmjeren je na prekršaje poput ilegalnog osiromašenja vodenih resursa, oštro kršenje hemijskih regulativa, zagađenje brodovima i uništenje ekosostema kroz obimne šumske požare ili zagađenje vazduha, vode i tla.

Manders je naglasio da novi nacrt zakona, kojim je ažurirana direktiva EU iz 2008. godine, predviđa da ljudi koji su na rukovodećim pozicijama u kompaniji odgovornoj za zagađenje mogu biti krivično gonjeni, kao i samo njihovo poslovanje.

Ekološki prekršaji koje počine pojedinci i predstavnici kompanije biće kažnjivi zatvorskom kaznom u trajanju do osam godina, zavisno od obima, težine i koliko se može nadoknaditi šteta. Prekršaji kojima se uzrokuje smrt osobe predviđaju i kaznu do deset godina zatvora.

Prekršioci će morati da pomognu u obnovi oštećenog okoliša i da plate odštetu. Za kompanije kazne će iznositi do pet odsto njihovog godišnjeg obrta ili alternativno do 40 miliona evra.

Nova direktiva usvojena je sa 499 glasova "za", 100 "protiv" i 23 "uzdržana", a stupa na snagu nakon objave u Službenom glasniku EU. Članice imaju rok od dvije godine da unesu regulative u svoje nacionalne pravne sisteme.