fbpx

Za projekte u oblasti turizma osigurana dva miliona KM

Clip

U okviru projekta Evropske unije i Vlade Njemačke EU4BusinessRecovery za pomoć poduzetnicima u borbi protiv posljedica izazvanih koronavirusom objavljen je javni poziv za prijavu projekata u oblasti turizma za šta su osigurana dva miliona KM.

Na poziv do 20. augusta, kako je kazao menadžer projekta Nils Wetzel, mogu aplicirati partnerstva koja uključuju do tri partnera, koja će dalje raspodijeliti sredstva krajnjim korisnicima privatnim preduzećima i destinacijama.

“Visina mogućih odobrenih sredstava je 300.000 KM. Trajanje predloženog projekta ne može biti duže od 12 mjeseci. Potreban vlastiti doprinos podnositelja zahtjeva je između 20 i 80 posto od ukupnih prihvatljivih troškova predloženog projekta”, kazao je Wetzel.

Fond od dva miliona KM bespovratnih sredstava i tehničke podrške unutar projekta dostupan je za mjere oporavka turizma, koje se fokusiraju na aktivnosti poput razvoja strategije upravljanja destinacijama, pristupa novim tržištima za poduzetnike u turizmu, razvoja brenda, te razvoja akcionih planova održivog turizma.

Ovom prilikom šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije EU u BiH Nicolas Bizel osvrnuo se na činjenicu da je koronavirus ozbiljno ugrozio sektor turizma u BiH, gdje je, kako kaže, potrebno napraviti strategiju turizma na nivou države, a EU će pomoći da se sektor turizma oporavi.

“Projekt EU4BusinessRecovery ukupne vrijednosti 13,7 miliona eura, zajednički finansiraju Evropska unija sa 13 miliona eura i Njemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) sa 0,7 miliona eura, a implementiraju ga Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), Međunarodna organizacija rada (ILO) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)”, istakao je Bizel.

Bizel je poručio da potencijal u turizmu nije dovoljno iskorišten navodeći da se to može uraditi sa novim pristupom prema turizmu.

“Ako se na pravilan način njime upravlja, sektor turizma može postati pokretač privrede koji je to i bio prije početka krize. Iako se potpuni oporavak turizma ne može očekivati prije 2023. ili 2024. godine trenutna situacija se može iskoristiti kao prilika za bolje pozicioniranje BiH kao destinacije na međunarodnom, regionalnom i domaćem tržištu i za prelazak na otpornije poslovne modele koji će omogućiti održiv oporavak od krize”, kazao je Bizel.

Biznis.ba