fbpx

Za iste poslove žene u EU manje plaćene od muškaraca

jednake zarade

Foto: Pixabay

Radnice širom Evrope već više od 45 godina čekaju na sprovođenje zakona EU o jednakim platama. Taj važan korak konačno je napravljen, jer je postignut sporazumom o direktivi koja se upravo odnosi na transparentnost zarada. Zbog toga Evropska konfederacija sindikata (ETUC) poziva države članice da slijede i usvoje ovu direktivu u Savjetu Evrope, prije Božićne pauze. 

Istraživanje Evropske konfederacije sindikata pokazalo je da su žene koje rade poslove koji zahtijevaju iste nivoe vještina, obrazovanja i fizičkog napora kao i poslovi koje obavljaju muškarci, i dalje za oko 800 EUR manje plaćene, uprkos zakonu o jednakim platama u EU. Kompromis će pomoći da se uvede zabrana klauzula o tajnosti plata i pravo radnica i njihovih sindikata da traže transparentne informacije o platama, kao i pravo sindikata na kolektivno pregovaranje kako bi se pozabavili diskriminacijom u platama i podcjenjivanjem rada žena.

Ove mjere će pomoći da se osigura da vrijednost poslova koje pretežno obavljaju žene, kao što su poslovi njege i čišćenja, bude ponovo procijenjena u skladu sa sličnim poslovima koje obavljaju muškarci.

Ester Linc, generalna sekretarka ETUC-a, rekla je da su suviše dugo poslovi koje pretežno obavljaju žene klasifikovani kao nekvalifikovani, a samim tim i nisko plaćeni, iako zahtijevaju isti nivo vještine i fizičkog napora kao posao koji obavljaju muškarci.

- Direktiva koja je dogovorena doprinijeće okončanju ove nepravde širom Evrope – navela je Linc, prenosi sajt Politika.