fbpx

U FBiH u prvom kvartalu 679 hiljada zaposlenih i 179 hiljada nezaposlenih

radnici fbih

U prvom kvartalu 2021. godine u FBiH bilo je 1.856.000 radno sposobnog stanovništva od kojih je 858.000 ekonomski aktivno ili 46,2 posto, a 999.000 neaktivnih osoba ili 53,8 posto.

Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 679.000 je bilo zaposleno ili 36,6 posto, a 179.000 nezaposleno ili 9,6 posto, podaci su iz Ankete o radnoj snazi za prvi kvartal 2021. godine koju je proveo Federalni zavod za statistiku.

Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine je smanjen za 1,9 posto, a broj nezaposlenih je povećan za 8,5 posto.

Ukupan broj aktivnog stanovništvau prvom kvartalu 2021. se povećao u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine za 0,1 posto.

Stopa zaposlenosti u prvom kvartalu u odnosu na četvrti kvartal u 2020. godini smanjena je za 0,4 procentna poena, a stopa nezaposlenosti povećana je za 1,6 procentnih poena.

Broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal 2020. godine, u prvom kvartalu 2021. je smanjen za 3,0 posto, a broj nezaposlenih je povećan za 20,9 posto.

Ukupan broj aktivnog stanovništva u prvom kvartalu 2021. se povećao u odnosu na prvi kvartal 2020. godine za 1,2 posto. Stopa zaposlenosti u prvom kvartalu u odnosu na prvi kvartal u 2020. godini smanjena je za 0,9 procentnih poena, a stopa nezaposlenosti povećana je za 3,4 procentna poena.

U strukturi aktivnog stanovništva 541.000 su muškarci ili 63 posto, a 317.000 su žene ili 37 posto.

U strukturi zaposlenih osoba 452.000 ili 66,6 posto su muškarci, dok su 227 hiljada ili 33,4 posto žene.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 89.000 ili 49,5 posto su muškarci, a 90.000 ili 50,5 posto su žene.

Izvor: RTV Slon