fbpx

Slijedi li povećanje stope PDV-a u Bosni i Hercegovini?

maloprodaja kupovina

Iako zvanično ne postoji inicijativa za povećanje PDV-a u javnosti se špekuliše da bi do povećanja ovog poreza moglo doći.i to sa 17 na 19%. Hoće li, biće jasno kada prednacrt Zakona o PDV-u, koga je izradila UIO BiH uđe u proceduru.

Pred novim sazivom Parlamenta BiH je da razmotri i usvoji novi Zakon o PDV. Uprava za indirektno oprezivanje ranije je izradila prednacrt, koji je usvojen na Upravnom odboru. Provjerili smo šta piše u prednacrtu, ali i da li je moguće da se tokom procedure usvajanja uvrsti i diferencirana stopa ovog poreza, ali i da dođe povećanje.

Iako zvanično ne postoji inicijativa za povećanje PDV-a u javnosti se špekuliše da bi do povećanja ovog poreza moglo doći.i to sa 17 na 19%. Hoće li, biće jasno kada prednacrt Zakona o PDV-u, koga je izradila UIO BiH uđe u proceduru.

“Mi smo u nacrtu Zakona o PDV ostavili jedinstvenu stopu od 17% i nultu stopu na izvoz. Tako da će u samom procesu usvajanja eventualno ostati isto kao u nacrtu prijedloga Zakona ili se nešto može promjeniti na Upravnom odboru UIO BiH, Savjetu ministara ili u Parlamentarnoj skupštini BiH”, istakao je Ratko Kovačević, portparol UIO BiH.

Ukoliko se ipak u Savjetu ministara ili Parlamentarnoj skupštini odluče za povećanje PDV-a iz poslovne zajednice traže rasterećenja na drugom mjestu.

“Ako bi povećanjem PDV-a došlo do drastičnog smanjenja poreza i doprinosa na rad, to bi onda imalo smisla, gdje bi došlo do značajnog povećanja plata, to bi imalo smisla”, istakao je Dragan Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

Ekonomista Anto Domazet smatra, povećanjem BDP-a povećavaće se i prikupljeni PDV, to je kaže ispravan put. Pojašnjava do sada je ostvaren rast od blizu milijardu KM, sa dvije na tri.

“Mi smo povećanjem putarina za 0,15 po litri goriva povećali indirektne poreze, i taj efekat je otprilike godišnje negdje oko 230 miliona maraka, a to je ekvivalent kao 1% povećanja PDV-a”, naglasio je Anto Domazet, ekonomista.

Iz Poreske uprave FBiH poručuju – prvo suzbiti sivu ekonomiju, koja u BiH prelazi 20%, a tek onda razmišljati o povećanju PDV-a. Takođe, smatraju da bi trebalo umanjiti namete na platu.

“Bilo koje povećanje poreza pa i PDV-a ne treba vršiti prije svega dok se siva ekonomija ne svede u neke realne okvire. Za mene bi zaista apsurdno bilo da mi povećavamo PDV bilo da je to dva ili više procenata, a ovako izražen procenat sive ekonomije”, kategoričan je Šerif Isović, direktor Poreske uprave FBiH.

Otvoreno je i pitanje da li će nakon usvajanja novog Zakona stopa PDV-a biti diferencirana. Odnosno da li će osnovne namirnice biti manje oporezovane.

“A to bi značilo da se na određene proizvode koji čine potrošačku korpu stanovništvu uvede i smanji nulta stopa PDV-a, a da za neke proizvode koji predstavljaju luksuz da se poveća”, kazao je Isović.

“Ako imate nižu diferenciranu stopu nema garancije da će konačne cijene biti niže”, istakao je Domazet.

Iz Ministarstva finansija BiH pojašnjavaju da je nacrtom Zakona proširen obuhvat onih koji su uključeni u sistem PDV-a, ukinuta posebna šema u građevinarstvu, a prag za ulazak u sistem PDV-a sa 50 hiljada povećan je na 75 hiljada KM prometa. No bez riječi o povećanju ili uvođenju diferencirane stope.

Biznis.ba / N1