fbpx

Prošla godina završila s padom poslovanja u metalskoj i elekto industriji

metalska industrija radnik

Odbor Udruženja metalne i elektro industrije Privredne komore FBiH održao je redovnu sjednicu u srijedu, 14. aprila, na kojoj se razmatrao Izvještaj o radu Udruženja za 2020. godinu, analizirao 2020. godino i uticaj pandemije na poslovanje metalske i elektro industrije. 

Zaključeno je da je prethodna godina završila s padom poslovne aktivnosti i izvoza. Kako se radi o izvoznoj grani industrije, stanje industrije u zemljama EU se prenijelo i na bh. kompanije, saopćeno je iz Privredne komore FBiH.

Iako se utjecaj pandemije u protekloj godini nije mogao izbjeći, te pored problema u kojima su se našli, preduzeća su uspjela očuvati radna mjesta i zadržati radnike. Kompanije su iznašle način da organiziraju svoje proizvodne procese, radno vrijeme i kreiraju siguran ambijent rada unutar kompanija kako bi se što veći broj radnika zadržao.

Posljednji kvartal 2020. godine je donio buđenje tržišta i postepenu stabilizaciju poslovanja, što je pozitivno uticalo i na poslovanje kompanija. Analizirajući stanje u prvom kvartalu 2021. godine, vidljivo je da je nastavljen pozitivan trend s kraja 2020. godine.

Odbor Udruženja je izradio program rada i definirao prioritetne ciljeve Udruženja za 2021. godinu. Da bi se nastavili pozitivni rezultati rada koji su zabilježeni u prvom kvartalu, potrebno je nastaviti donošenje neophodnih mjera, te će aktivnosti Udruženja biti usmjerene ka tome.

Realizacija programa podrške kompanijama pogođenim korona virusom na svim nivoima vlasti u BiH, donošenje zakona od krucijanog značaja za privredu, podrška zapošljavanju, neki su od prioriteta Udruženja metalne i elektro industrije u 2021. godini. Privrednici su saglasni da se Vladi FBiH uputi prijedlog za unapređenje funkcionisanja Garancijskog fonda Federacije BiH, kako bi se pozitivni signali koje imamo s inostranih tržišta u bh. firmama mogli pretočiti u nove investicije i nova radna mjesta.

FENA