fbpx

Oporavak ekonomije FBiH: 10 posto više direktnih poreza i 11.000 više zaposlenih

metalna industrija nova

Porezna uprava Federacije BiH saopštila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – maj 2021. godine uplatili 2.260.602.349 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 203.810.969 KM ili za 9,91%.

U strukturi javnih prihoda za period januar – maj 2021. godine porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 188.884.304 KM, porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit u iznosu 183.535.740 KM, a porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 27.623.515 KM. Porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 19.373.732 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza 249.763 KM, takse i naknade 280.650.389 KM, novčane kazne 17.590.324 KM, članarine 3.121.139 KM, te ostali javni prihodi u iznosu 1.313.244 KM.

U periodu januar – maj 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1.538.125.230 KM. U strukturi doprinosa za isti period naplaćeni su doprinosi za PIO/MIO u iznosu 859.114.696 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 608.115.778 KM, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 70.894.755 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.05.2021. godine iznosio je 524.089. Ovaj broj veći je za 321 u odnosu na podatak od 24.05.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 523.768.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih na dan 31.05.2021. godine u odnosu na broj zaposlenih na zadnji dan aprila, kada je iznosio 522.251, veći je za 1.838, a u odnosu na zasdnji dan maja prošle godine kada je iznosio 513.145, veći je za 10.944.

Na području Federacije BiH krajem maja instalirano je bilo ukupno 86.902 fiskalna uređaja, putem kojih je u maju 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.730.463.214,08 KM. U odnosu na 31.05.2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.214, a evidentirani promet u mjesecu maju 2021.godine je veći u odnosu na maj 2020. godine za 709.670.319,49 KM

-Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Izvor: Biznis.ba