fbpx

Od 1. januara najavljena viša cijena gasa za potrošače u Kantonu Sarajevo

gas evropa

Od 1. januara 2022. godine najavljeno je povećanje nabavne cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije u Federaciji BiH za 14,95% u odnosu na važeću cijenu.

Iz Sarajevogasa je saopšteno da je o izvjesnom povećanju cijene prirodnog gasa Uprava KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo obaviještena jučer 27. decembra 2021. godine, tokom sastanka s predstavnicima kompanije Energoinvest d.d. Sarajevo.

"Podsjećamo da je nabavna cijena prirodnog gasa od 1. novembra 2021. godine za 23,5% viša u odnosu na oktobarsku, što potrošači u Kantonu Sarajevo nisu osjetili zahvaljujući naporima Vlade Kantona Sarajevo, koja je osigurala sredstva za subvencioniranje dijela cijene prirodnog gasa do kraja ove godine. S najavljenim novim poskupljenjem i u slučaju da se ne nastavi subvencioniranje dijela cijene prirodnog gasa, potrošači u Kantonu Sarajevo bi prirodni gas od 1. januara 2022. godine mogli plaćati i za 40% više", naveli su.

Kako bi se djelimično ublažio finansijski pritisak na potrošače u Kantonu, Uprava KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo je predložila Vladi Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nastavka subvencioniranja dijela cijene prirodnog gasa i u narednoj godini, a u skladu s finansijskim mogućnostima.

"Predstavnici Energoinvesta su putem e-maila obavijestili Upravu Sarajevogasa da ne mogu garantovati dnevne isporuke prirodnog gasa preko 1,2 miliona Sm3 za prvi kvartal 2022. godine za sve svoje kupce, što prema historiji potrošnje u zimskim mjesecima nije dovoljno za uredno snabdijevanje svih potrošača u Kantonu Sarajevo. U slučaju da se ne osiguraju dodatne količine prirodnog gasa tokom ekstremno hladnih dana, KJKP Sarajevogas neće biti u mogućnosti da snabdijeva svoje velike potrošače, uključujući i KJKP Toplane-Sarajevo, o čemu je obaviještena Uprava ovog preduzeća. Također, o ovim problemima upoznata je Vlada Kantona Sarajevo", naveli su.

Iz Sarajevogasa za kraj kažu kako se nadaju da će svi nadležni subjekti u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo uspjeti prevazići sve izazove koji nam predstoje do kraja sezone grijanja, a za dobrobit svih potrošača.

Klix