fbpx

Ko je u regionu najviše zadužen?

3zaduzenje

Hrvatska i Albanija imaju najveći javni dug u regiji u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP), dok je BiH među namanje zaduženim zemljama, izvještava Indikator.ba. 

Prema podacima Eurostata i Evropske komisije, na kraju drugog kvartala 2018. godine javni dug u Hrvatskoj iznosio je 76,1 posto BDP-a i značajno se smanjio u odnosu na prethodna razdoblja (u trećem kvartalu 2015. iznosio je 84,1 posto BDP-a). U Albaniji dug je dostigao 66,3 posto BDP-a, što ovu zemlju svrstava na 15. mjesto od 34 zemalja u Europi. 

Kada je riječ o ostalim zemljama regije, Crna Gora i Srbija imaju sličan dug sa albanskim. Ova posljednja je nekada imala dug veći od 70 posto BDP-a, ali ga je na kraju drugog kvartala smanjila na 55,9 posto. 

Makedonija ima dug od oko 44 procenata BDP-a, Bosna i Hercegovina 36,3 posto, dok je najniži nivo duga na Kosovu, oko 16 posto. 

Najveći dužnici u Evropi su Grčka (179,7 posto BDP-a), Portugal (124,9 posto) i Italija (133,1 posto). 
Ubjedljivo najmanji dug u Evropi u odnosu na BDP ima Estonija, svega 8,3 posto.

indikator.ba