fbpx

Fintech donosi rizik za banke: Cyber sigurnost i outsourcing velika prijetnja

cybersecurity 043014thinkstock

Više od polovine evropskih banaka predviđa povećanje operativnog rizika kako FinTech revolucija donosi zabrinutosti oko cyber-sigurnosti, IT kvarova i outsourcing problema, navodi se u istraživanju Evropske bankarske agencije (EBA).

Oko 55% banaka očekuje da će im operativni rizik porasti, u odnosu na 43% prije godinu dana, a 35% u odnosu na 2015. godinu, navodi se u desetom EBA-inom izvještaju o rizicima i ranjivosti bankarskog sektora u Evropskoj uniji, koja se temelji na informacijama 132 kreditora iz 25 zemalja.

Cyber ​​rizici i pitanje sigurnosti podataka vide se kao glavni pokretači za ovo, navodi 42% ispitanika, na IT kvarove otpada 16%, a rastući trend outsourcinga spominje 11% anketiranih.

Sve ovo je uzrokovano povećanom digitalizacijom bankarstva, navodi EBA, s obzirom da banke usluge sve više nude online i postaju povezanije sa računarskim mrežama i ovisne od njih, a što stvara ranjivosti.

Outsourcing je postao popularniji način za smanjenje troškova i poboljšanje efikasnosti, a time i pristup novim tehnologijama. To znači da je kritično da banke pravilno upravljaju svojim odnosima sa trećim licima. EBA se već konsultovala o preporukama za usluge outsourcing cloud servisa i priprema se da ažurira svoje smjernice.

U izvještaju se navodi da banke i supervizori treba da podstiču ažuriranje zastarjelih IT sistema i razmotre zabrinutosti oko povezivanja i outsourcinga sa trećim stranama. Osim toga, supervizori treba istraže sa bankama rizike koje će institucije obuhvatiti usvajanjem tehnoloških inovacija u finansijskom sektoru.

Općenito, rješenja zasnovana na cloudu i pametnim telefonima trenutno su među glavnim prodorima u bankarskim aktivnostima; machine learning, vještačka inteligencija i blokchain su uspostavljeni tako da pružaju mogućnosti za budući razvoj.

Indikator.ba