fbpx

Dobit banaka u Republici Srpskoj manja za 17 posto

6dobit

Bankarski sektor Republike Srpske ostvario je neto dobit za period januar-septembar 2018. godine od 72,1 milion KM, podaci su Agencije za banakrstvo Republike Srpske, izvještava Indikator.ba. 

Dobit je manja za 17% u odnosu na stanje sa 30.09.2017. godine kada je iznosila 87,3 miliona KM. 

Ukupna aktiva osam banaka, koliko ih ima u Republici Srpskoj, iznosila je 8.860,2 miliona KM sa rastom po stopi od 9% u odnosu na stanje na dan 31.12.2017. godine. 

Ukupni bruto krediti iznosili su 5.047,4 miliona KM i imali su stopu rasta od 4% u odnosu na kraj 2017. godine. Prema sektorskoj strukturi kredita evidentan je rast kredita javnim i državnim preduzećima koji su iznosili 278,4 miliona KM sa učešćem od 6% u ukupnim kreditima i bilježe rast po stopi od 16% u odnosu na kraj 2017. godine. Krediti sektora privatnih preduzeća i društava iznosili su 1.857,3 miliona KM i porasli su za 1% u odnosu na 31.12.2017. godine. 
Krediti građanima i dalje značajno učestvuju u ukupnim kreditima (45%) i iznose 2.287,1 milion KM, te su zabilježili rast od 5%. 

Depoziti iznose 5.993,9 miliona KM sa ostvarenom stopom rasta od 11%. Najznačajniji nominalni rast depozita je iskazan kod depozita vlade i vladinih institucija za 215,2 miliona KM ili 44%,značajnim dijelom kao rezultat povećanja depozita po osnovu uspješno realizovane prve emisije obveznica Republike Srpske na međunarodnom finansijskom tržištu, emitovanih u ukupnom iznosu od 168 miliona EUR-a, sa napomenom da je u julu 2018. godine izvršen i prijevremeni otkup obveznica Republike Srpske u iznosu od 117 miliona KM. 
Takođe, zabilježen je i rast depozita privatnih preduzeća i društava po stopi od 19%, dok su depoziti građana imali rast od 6%. 

Ulaganja u hartije od vrijednosti za trgovanje iznosila su sa 30. septembrom 2018. godine 755,2 miliona KM što čini 10% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2017. godine ostvaren je rast od 22%, a većim dijelom je riječ o ulaganjima u obveznice i trezorske zapise Republike Srpske. 

Banke Republike Srpske zapošljavaju ukupno 2.968 radnika, a posluju preko mreže od 89 filijala i 157 drugih organizacionih dijelova. 

Podsjećamo, banke u Federaciji BiH su u pšerodu januar-septembar 2018. ostvarile dobit od 246,7 miliona KM, što je za 6,5% više u odnosu na isti period prethodne godine.

indikator.ba