fbpx

"Crno" tržište cigareta u BiH premašilo polovinu ukupnog tržišta

Cigaretesverc

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH je u 2009. godini, kada je BiH započela usklađivanje oporezivanja akcizom duvanskih prerađevina s legislativom EU, ukupno izdala 535 miliona akciznih markica, dok je u prošloj godini izdato svega 185 miliona akciznih markica, pokazuju podaci UIO BiH.

Pored toga, zvanični podaci ove bh. institucije govore i da je u 2019. godini po osnovu akciza na duvan i duvanske prerađevine prikupljeno 867 miliona maraka, dok je taj iznos u prošloj 2020. godini bio tek oko 708 miliona KM ili oko 160 miliona maraka manje.

Upravo ovi podaci su egzaktan pokazatelj rasta nelegalnog, odnosno "crnog" tržišta duvana i duvanskih proizvoda, pa se tako i danas na ulicama i poznatim mjestima širom BiH mogu kupiti cigarete bez akciznih markica, raznih brendova, a procjene pokazuju da je "crno" tržište duvana i duvanskih proizvoda premašilo polovinu ukupnog tržišta duvana i duvanskih proizvoda u BiH. Očigledno je da su se pušači u BiH, čiji je broj u proteklih desetak godina neznatno smanjen, okrenuli crnom tržištu, jer su im zbog višegodišnjeg povećanja akciza na duvan i duvanske proizvode, te "legalne" cigarete postale nedostupne, odnosno preskupe. Mnogi su mišljenja da je jedini izlaz iz ove sitacije zaustavljanje rasta akciza na duvan I duvanske proizvode u BiH, odnosno njihovo smanjenje na prihvatljiviji nivo, kako bi se većina pušača vratila kupovini “legalnih” cigareta, te bi se na taj način zadao najjači udarac "crnom” tržištu, mnogo jači od onog koji sporadično zadaju inspekcijski organi oduzimajući te nelegalne proizvode.

Zinaida Babović, menadžer za korporativne poslove i komunikacije za tržišta BiH, S. Makedonije i Crne Gore kompanije "Japan Tobacco International", rekla je da legalno tržište duvanskih proizvoda u kontinuitetu pada, posljednjih deset godina, u korist crnog tržišta koje dostiže 50% od ukupne konzumacije.

- Situacija sa ilegalnom trgovinom duhanom i duhanskim proizvodima, odavno je alarmantna, a svojim obimom ukazuje da se radi o o veoma unosnom ilegalnom biznisu. Direkna posljedica je i pad javnih prihoda, po osnovu akciza, koji je samo u 2020. godini iznosio 154,7 miliona KM, prema javnim izvorima, rekla je ona. Prema njenim riječima, uzroci su takođe jasni, previsoko akcizno opterećenje dovelo je do visoke cijene cigareta koja uveliko premašuje kupovnu moć stanovništva. Na ovaj način, kaže ona, potrošači u BiH imaju najmanji postotak prihoda koje mogu izdvojiti za cigarete, u odnosu na potrošače zemalja u regiji uključujući, Hrvatsku i Sloveniju koje su članice EU. Prema njenim riječima, BiH je treća u regionu pa visini akcize za najjeftinije pakovanje sa akcizom od 96 EUR na hiljadu cigareta, poslije Hrvarske i Slovenije koje su članice EU.

- Problem suzbijanja crnog tržišta zahtijeva reakciju najviših političkih nivoa. Samo zajedničkim djelovanjem svih nivoa inspekcija i policije, uz političku podršku, moguće je uspješno rješavanje ovog problema. Ukoliko bi nadležne vlasti uspjele vratiti 1/3 ukupnog ilegalnog tržišta u legalne tokove, obezbijedili bi izgubljene prihode iz 2020. godine. Također, neophodan je stalni dijalog poslovne zajednice - predstavnika u legalnom lancu proizvodnje duhana i duhanskih proizvoda - i donosioca odluka koji određuju poresku politiku“, rekla je Babovićeva i dodala da je jedino na takav način moguće izbjeći odluke koje idu na štetu legalnim proizvođačima, i koje negativno utiču na poreske i javne prihode i jačaju ilegalno tržište. Kako je istakla. potrebna je volja za dijalogom, fokus na rješenja, kako bi zajednički doprinjeli jačanju ekonomije.

- Smanjivanje obima šverca i kreiranje akcizne politike, primjerene kupovnoj moći potrošača, vode ka vraćanju novca u legalne tokove i stabilizaciji javnih prihoda, poručila je ona.

Iz kompanje British American Tobacco (BAT) poručuju da zbog "crnog" tržišta u gubitku nisu samo kompanije iz duvanske industrije, već i država. Prema njihovim riječima, u proteklih nekoliko godina duvanska industrija je izgubila više od polovine prihoda, a država svake godine izgubi skoro milijardu KM zbog prodaje ilegalnih duhanskih proizvoda, što znači manje novca za sve javne potrebe.
- „Samo sinhronizovane aktivnosti svih nadležnih državnih institucija i agencija u borbi protiv crnog tržišta i korekciji akcizne politike, mogu dati značajan rezultat i oporaviti tržište, te spriječiti dodatan pad tržišta,kako duhanskog, tako i maloprodaje i ostalih dijelova privrede koji sudjeluju u lancu opskrbe duhanskim proizvodima, rekli su iz BAT-a. Dodali su da je na tržištu evidentno čime je rezultiralo podizanje akcize u proteklim godinama, odnosno da građani jednostavno nisu bili u mogućnosti pratiti previsoki rast cijena, te su kroz godine prelazili na lako dostupne nelegalne cigarete.

- Ovakva situacija je izuzetno pogodovala bujanju crnog tržišta, koje je premašilo 50% ukupnog tržišta. Rezultati aktivnosti Uprave za indirektno oporezivanje BiH po pitanju borbe protiv crnog tržišta i zapljena su neupitni. Na ovom polju su aktivne i ostale državne agencije, kao na primjer SIPA, Granična služba BiH i Policija. Međutim, jedino odluka države o smanjenju akciza na cigarete može dovesti do smanjenja cijena legalnih cigareta koje će dovesti do smanjenog interesa građanstva za crnim tržištem, naveli su iz BAT-a.

Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS SWOT, rekao je da je neobjektivno očekivati, i nemoguće sprovesti, potpuno suzbijanje nelegalne trgovine bilo koje vrste proizvoda pa tako i cigareta.

- Ono što je objektivno moguće je svođenje obima nelegalne trgovine na neku razumnu mjeru koja ne utiče značajno na budžetske prihode, rekao je Grabovac.

Inače, kontrolni organi iz cijele BiH konstantno u javnosti objavljuju informacije o otkrivanju nelegalne prodaje duvana i duvanskih proizvoda širom BiH, ali to tržište i dalje postoji i što je najgore, i dalje raste. UIO BiH je u okviru akcije "Trokadero", u martu, pronašla i oduzela više od 190.000 paklica cigareta bez akcizne markice, ukupne vrijednosti više od milion KM, a mjesec ranije su presreli šverc cigareta u vrijednosti većoj od 1,5 milion maraka. U ovim akcijama učestvuju i policijske agencije i inspektorati, pa je tako Inspektorat FBiH u posljednje dvije godine oduzeo oko 200 kg duvana te 14.000 kutija cigareta bez markica, prosječne tržišne vrijednosti oko 45.000 KM.

N. S.

indikator.ba