fbpx

BiH kažnjena 6,3 miliona KM jer nije povukla dobijene kredite

3rs marke

BANJALUKA – Bosna i Hercegovina je u prošloj godini platila 6,3 miliona maraka penala jer nije povukla kredite koje su joj međunarodne finansijske institucije odobrile.

BiH je na kraju 2018. godine imala na raspolaganju 2,7 milijardi maraka koje ne koristi zbog čega je platila milionske penale. BiH je po istom osnovu i u proteklim godinama plaćala milionske iznose.

Iz Informacije o stanju javne zaduženosti BiH na kraju 2018. godine vidljivo je da najveći iznos neangažovanih kredita BiH ima kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i to 750,9 miliona KM kojem je platila 670.904 KM kamata.

Najveći iznos kamata BiH je platila Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) i to 3,49 miliona, iako su nepovučeni krediti od ove institucije dosta manji u odnosu na MMF i iznose 269,9 miliona KM.

Značajni iznosi plaćeni su i Svjetskoj banci i to 1,2 miliona i Njemačkoj razvojnoj banci (KfW) 945.825 KM.

BiH, između ostalog, nije povukla kredite za projekat Koridor 5c, za hidroelektrane, za vjetroelektrane, projekte podrške zapošljavanju, za „Željeznice RS“, modernizaciju puteva u FBiH i drugo.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da je ovo još jedan primjer nemarnog odnosa vlasti prema javnom novcu, a da je jedan od razloga za to činjenica da niko ne odgovara za milionske iznose koji se svake godine gube.

3rs marke 1

„Naša administracija i izabrani funkcioneri žive život koji nije značajno vezan sa realnim životom i obavezama. Oni su dogovarali kredite za projekte koji nisu imali validnu građevinsku, projektnu i imovinsko – pravnu dokumentaciju. S druge strane, kreditori su olako odobravali kredite računajući da će naše stručne službe pripremiti validnu dokumentaciju što se nije desilo. Na taj način smo ušli u začarani krug jer su oni koji su tražili kredite nezainteresovani za nastale probleme, postojeća administracija vrlo često i ne zna šta treba da radi sa tim projektima, a na kraju krajeva niko ne odgovara za milionski trošak koji svake godine imamo“, kazao je Pavlović.

Inače, javni dug BiH na kraju prošle godine iznosio je 11,1 milijardi KM i povećan je u odnosu na prošlu godinu za 111 miliona u odnosu na godinu ranije.

U javnom dugu, Federacija BiH učestvuje sa 52,16 odsto, Republika Srpska sa 46,71 odsto, institucije BiH sa 0,66 odsto, a Distrikt Brčko sa 0,47 odsto.

„Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2018. godini iznosi 32,9 odsto“, navedeno je u informaciji.

M. Čigoja

capital.ba