fbpx

Dug za doprinose prema Fondu PIO skoro pola milijarde KM

3pio

BANJALUKA - Dug za doprinose prema Fondu PIO RS u posljednje četiri godine uvećao se za 92,7 miliona KM, čime su ukupna potraživanja dostigla rekordnih 481,7 miliona KM, pokazuju podaci Fonda, prema kojima se za 17.256 osiguranika doprinosi ne izmiruju na vrijeme. 

To je dovoljno da se penzionerima u Republici Srpskoj isplati pet i po penzija u bruto iznosu na mjesečnom nivou.

Prosta računica pokazuje kako je dug od 2002. godine, kada je iznosio 145,58 miliona, više nego utrostručen, a samo 2006. i 2013. imao je tendenciju pada. U ukupnoj sumi najveće učešće imaju javne zdravstvene ustanove, koje duguju 113 miliona KM, zatim privatna preduzeća (d.o.o.) 107 miliona KM te poslovni subjekti iz samostalnih djelatnosti, koji duguju 79,6 miliona KM.

Međutim, i pored činjenice da se dugovanja približavaju cifri od pola milijarde maraka, u Poreskoj upravi RS, koja prikuplja sredstva i kontroliše naplatu, kao i u Fondu PIO RS, nisu previše zabrinuti.

"Dug za doprinose za PIO u prošloj godini rastao je u znatno manjoj mjeri nego prethodnih godina, što je vidljivo i kroz prikupljene prihode po tom osnovu koji su u prethodnoj godini bili na rekordnom nivou", kažu u Poreskoj upravi RS.

Prema njihovim podacima, po toj osnovi prošle godine prikupljeno je 798,8 miliona KM, što je za 41,7 miliona KM, ili šest odsto, više prihoda nego u 2016. godini. Slični su se trendovi, kažu, nastavili i u ovoj godini.

"Posmatrajući rast duga za doprinose u 2017. i u prvim mjesecima 2018. godine vidljivo je da se većina duga odnosi na javne zdravstvene ustanove, čiji je dug, i pored plaćanja redovnih obaveza, opet u blagom porastu. Uzrok toga, pored novih neizmirenih obaveza, su i stare obaveze na osnovu kojih se obračunavaju kamate na dnevnom nivou. Dakle, rast dugovanja po osnovu doprinosa za Fond PIO je u velikoj mjeri smanjen u odnosu na prethodni period, uz konstantan rast naplate", zaključili su u Poreskoj upravi RS.

U Fondu PIO RS takođe su više bili raspoloženi za razgovor o prikupljanju prihoda, nego o dugovanjima, pa su nam tako rekli kako su prilivi čak i veći od očekivanih.

"Iz doprinosa kao izvornog prihoda u Republici Srpskoj obezbjeđuje se 75-77 odsto novca za penzije, što je vrlo povoljno, i u odnosu na države bivše SFRJ to je jedan od najvećih iznosa, budući da se za penzije iz budžeta u tim državama izdvaja od 30 do 45 odsto. Na mjesečnom nivou, prema podacima za period januar - maj 2018. godine, prikupi se od 68 do 70 miliona KM, što je za oko pet odsto više nego u istom periodu prošle godine i više od planiranog za navedeni period u ovoj godini", kazali su nam u PR službi Fonda.

U Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske kažu kako slika o ukupnom dugu nije toliko loša koliko se čini, jer su u ukupan obračun ušle i kamate od 63 miliona KM.

Drugo, dodaju, tu se računaju i obaveze preduzeća koja su u stečaju ili koja više ne postoje, pa bi taj dug trebalo otpisati, čime bi se dobila jasnija slika.

"Otpis za ona preduzeća u kojima je jasno da nikada neće doći do naplate predlagali smo još ranije, ali su nam rekli kako iz pravnih razloga to ne mogu da urade. U svakom slučaju, bilo bi potrebno uraditi neku vrstu revizije", smatra Saša Trivić, potpredsjednik Udruženja.

(Nezavisne)