fbpx

82 nova radnika u institucijama

765 430 abc85da95b94c725568f95601ad226aa

U institucijama BiH prošle godine zaposlena su 82 nova državna službenika i uprkos tome što BiH nije napravila nikakve pomake u reformi javne uprave nastavljeno je zapošljavanje novih osoba, piše portal Kliks.

Iz Agencije za državnu službu BiH potvrđeno je da su tokom prošle godine u organima centralne vlasti zaposlene 82 nove osobe u svojstvu državnih službenika.

“U periodu od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine ukupno su postavljena 82 državna službenika, uključujući i primjenu rezervne liste u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH”, navedeno je iz Agencije za državnu službu BiH.

Portal Kliks navodi da to znači da je u institucijama BiH u prosjeku mjesečno zapošljavano skoro po sedam novih državnih službenika.

Iz Agencije za državnu službu BiH kažu, u periodu od 12 mjeseci dato je 28 mišljenja za imenovanje rukovodećih državnih službenika i ostalih državnih službenika za koja Agencija za državnu službu BiH daje mišljenje u skladu s relevantnim propisima.

Međunarodna zajednica godinama upozorava na preveliki broj zaposlenih u institucijama na svim nivoima vlasti u BiH, a glomazna administracija predstavlja poseban problem zbog činjenice da većina građana nije zadovoljna efikasnošću birokratskog aparata.

Portal ocjenjuje da je “državna uprava odavno postala mjesto za 'uhljebljavanje' članova porodica političara u BiH, članova političkih stranka koje se nalaze na vlasti, savjetnika ministara i to je ujedno i razlog zbog kojeg vlasti već godinama izbjegavaju rezati granu na kojoj sjede, odnosno započeti reformu javne uprave”.

Reforma javne uprave predstavlja preduslov za integraciju BiH u EU koja upravne kapacitete, kao i sposobnost usvajanja i provođenja osnovnih propisa EU smatra jednim od glavnih uslova za članstvo u EU.

BiH je započela s reformom javne uprave još 2004. godine uspostavljanjem Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave koji je nadležan za koordinaciju, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave.

Strategija reforme javne uprave usvojena je 2006. godine. Cilj strategije je stvaranje efikasne, transparentne, ekonomične i moderne javne uprave orijentisane ka građanima.

Reformskom agendom za BiH reforma javne uprave označena je kao jedan od prioriteta.

Iz Kancelarije za reviziju institucija BiH u izvještaju naslovljenom kao “Efikasnost primjene projekata reforme javne uprave u BiH” navode da su vremenski rokovi definisani akcionim planovima istekli, a ciljevi zacrtani strategijom nisu u potpunosti ostvareni.

Kako ocjenjuje Evropska komisija za nekoliko posljednjih godina kao i za 2016. godinu, reforma javne uprave je označena kao oblast u kojoj nije bilo napretka.

Takođe, višegodišnji nalazi finansijske revizije govore o neefikasnosti realizacije sredstava za projekte iz Fonda za reformu javne uprave.

Kancelarija za reviziju institucija BiH ističe da je uočen i veliki interes javnosti za reformu javne uprave. Kako kažu, brojni medijski natpisi govore o ograničenom napretku u provođenju, i slabostima u sistemu reforme javne uprave.

Nevladine organizacije navode da su institucionalni i zakonski okviri uspostavljeni, ali da ne funkcionišu djelotvorno, da su politički kapaciteti nedovoljno razvijeni, a upravni kapaciteti za provođenje reforme slabi i da postojeća politička podrška reformskim procesima nije dovoljna.

(klix.ba)