fbpx

12 poznatih filozofa i njihova vodeća načela

12 poznatih filozofa i njihova vodeća načela

Foto: Shutterstock

Pojam “filozofija” dolazi od grčke riječi “philosophia”, što znači “ljubav prema mudrosti”.

Ovu riječ prvi su upotrijebili predsokratovci poput Pitagore u 6. vijeku prije Krista. Starogrčki filozofi imali su ključnu ulogu u oblikovanju temelja savremenog svijeta, istražujući smisao života i kreirajući sisteme misli koji su zabilježeni u knjigama, rukopisima, pismima, dramama i drugim medijima.
 

Šta je filozofija?

Filozofija se može shvatiti kao racionalno, apstraktno i sistematično promišljanje o stvarnosti. Ona je bila ključna u istoriji civilizacije, od antičke Grčke do današnjih dana. Kroz vijekove, brojni istaknuti filozofi, kako stariji tako i mlađi, razvili su originalne ideje i doprinijeli brojnim područjima, uključujući politiku, matematiku, književnost, umjetnost i nauku. Evo nekoliko najuticajnijih filozofa, njihovih filozofskih škola i uvida koji se mogu izvući iz njihovih radova.

Konfucije (551. – 479. pr. Kr.)
 
Konfucije, poznat i kao Kong Qui ili K’ung Fu-tzu, bio je kineski filozof, učitelj i političar, često smatran ocem istočnjačkog stila mišljenja. Njegova učenja usmjerena su na uspostavu etičkih društvenih odnosa, obrazovnih standarda te promicanje pravde i iskrenosti.
 
Vodeći princip
 
Njegova socijalna filozofija temeljila se na principu ren, što znači ljubav prema drugima, a ostvaruje se primjenom zlatnog pravila: “Ne čini drugima ono što ne želiš da se tebi čini.”
 
Sokrat (oko 469. – 399. pr. Kr.)
 
Sokrat, grčki filozof, smatra se osnivačem zapadne filozofije. Pošto nije ostavio pisane radove, o njegovom životu i djelu svjedoče zapisi njegovih učenika Platona i Ksenofonta. Njegova “sokratska metoda” postavila je temelje zapadne logike i filozofije, promovirajući ideju da istinu možemo otkriti kroz razgovor i ispitivanje.
 
Vodeći princip
 
Sokrat je smatrao da filozofija treba težiti praktičnim rezultatima za dobrobit društva, naglašavajući važnost znanja za bolje rasuđivanje i donošenje odluka koje vode pravoj sreći.

Platon (oko 428. – 348. pr. Kr.)

Platon, učenik Sokrata i učitelj Aristotela, bio je grčki filozof poznat po svojem racionalnom pristupu u potrazi za znanjem. Osnovao je Akademiju u Atini, jednu od prvih visokoobrazovnih ustanova na Zapadu.

Vodeći princip

Platon je istraživao teme pravde, ljepote i jednakosti, te se bavio pitanjima estetike, politike, jezika i kosmologije – nauke o porijeklu i razvoju svemira.

Aristotel (384. – 322. pr. Kr.)

Aristotel, jedan od najvećih mislilaca u istoriji, učio je kod Platona te kasnije postao učitelj Aleksandra Velikog. Razvijao je znanje bazirano na empirijskim opažanjima i podacima, suprotno Platonovom apriorističkom pristupu.

Vodeći princip

Aristotelovo znanje obuhvaćalo je sva područja nauke i umjetnosti, promičući aristotelovsku silogistiku – vjerovanje da se logički zaključci mogu izvesti kroz deduktivno razmišljanje na temelju dviju ili više pretpostavki za koje se smatra da su istinite.

Dante Alighieri (1265. – 1321.)

Dante Alighieri, srednjovjekovni italijanski pjesnik i moralni filozof, poznat je kao otac modernog italijanskog jezika. Njegovo najpoznatije djelo je “Božanstvena komedija”, epska poema koja opisuje tri nivoa hršćanskog zagrobnog života: čistilište, raj i pakao. Ova trilogija je bogata učenjima, analizom savremenih problema i inovativnom upotrebom jezika i slika.

Vodeći princip

Danteova filozofija uključivala je rasprave o moralnoj filozofiji i političkoj misli, a kroz svoje djelo je izražavao snažne retoričke stavove.

Blaise Pascal (1623. – 1662.)

Blaise Pascal, francuski matematičar, fizičar i religijski filozof, postavio je temelje moderne teorije vjerojatnosti. Njegov rad proširio je razumijevanje matematike i fizike, te je istraživao i religijske teme.

Vodeći princip

Pascal je 1657. godine pod pseudonimom Louis de Montalte objavio seriju pisama “Les Provinciales”, koja su branila jansenističku teologiju nasuprot jezuitskoj. Njegova filozofija uključivala je ideju da se Bog može doživjeti kroz srce, a ne samo kroz razum, čime se razlikovao od savremenog francuskog filozofa Renéa Descartesa.

John Locke (1632. – 1704.)

John Locke, engleski filozof i prosvjetiteljski mislilac, poznat je kao otac klasičnog liberalizma. Njegov rad na području političke filozofije i teorije znanja imao je veliki uticaj na razvoj modernih demokratskih ideja.

Vodeći princip

Locke je tvrdio da se ideje stiču kroz iskustvo svijeta, te je predstavio ideje o prirodi ljudskog uma i načinu na koji stičemo znanje u svom djelu “Esej o ljudskom razumijevanju”. Njegove ideje su uticale na mnoge kasnije filozofe, uključujući Voltairea i Rousseaua.

Voltaire (1694. – 1778.)

François-Marie Arouet, poznatiji kao Voltaire, bio je jedan od najistaknutijih pisaca francuskog prosvjetiteljstva. Autor je brojnih pisama, knjiga, pamfleta, eseja i drama, većinom usmjerenih na kritiku religije i politike. Njegovo najpoznatije djelo je “Candide”, satirični roman koji kritizira filozofski optimizam tvrdnjom da su sve katastrofe i ljudske patnje dio dobronamjernog kosmičkog plana.

Vodeći princip

Voltaireov skepticizam prema vladi i crkvi izazvao je kontroverze, no on je ostao napredan mislilac u pogledu građanskih prava, zalažući se za slobodu vjere, govora i prava na pošteno suđenje.

Immanuel Kant (1724. – 1804.)

Immanuel Kant, njemački filozof, fokusirao se na metafiziku, proučavanje temeljne prirode stvarnosti. Njegovo ključno djelo, “Kritika čistog uma”, istražuje granice i opseg metafizike, kombinirajući razum s iskustvom izvan tradicionalne filozofije.

Vodeći princip

Kant, kao prosvjetiteljski mislilac, postavio je pitanje: “Šta možemo znati?” Zagovarao je da možemo imati znanje samo o onome što je iskusivo, dok su mnoga duboka metafizička pitanja izvan dosega našeg znanja.

Mary Wollstonecraft (1759. – 1797.)

Mary Wollstonecraft, engleska spisateljica i intelektualka, bila je jedna od prvih feministica. Zalagala se za ravnopravnost polova, tvrdeći da i muškarci i žene zaslužuju jednak tretman i obrazovanje. Njeno najpoznatije djelo, “Opravdanje prava žena”, smatra se jednom od prvih feminističkih rasprava.

Vodeći princip

Wollstonecraft je tvrdila da žene zaslužuju ista osnovna prava kao muškarci i da bi trebale imati obrazovanje usklađeno s njihovom društvenom ulogom.

Ayn Rand (1905. – 1982.)

Ayn Rand, rusko-američka spisateljica i filozofkinja, zagovarala je individualizam nasuprot kolektivizmu. Njena filozofija objektivizma, koju je opisala kao “koncept čovjeka kao herojskog bića”, vidljiva je u njezinom romanu “Atlas Shrugged”. Naglašavala je važnost osobne sreće, produktivnosti i razuma.

Vodeći princip

Rand je bila zagovornica objektivizma, stavljajući naglasak na individualizam, zaštitu prava pojedinca i ograničenu ulogu vlade.

Simone de Beauvoir (1908. – 1986.)

Simone de Beauvoir, francuska spisateljica i filozofkinja, bila je ključna figura u razvoju modernog feminizma. Njeno najistaknutije djelo, “Drugi pol”, analizira tretman žena kroz istoriju i opresiju koju su trpjele.

Vodeći princip

De Beauvoir je u svojim djelima spajala egzistencijalističke teme s istorijskim materijalizmom Karla Marxa i idealizmom Immanuela Kanta, istražujući uslove života žena i njihovu potlačenost u društvu.

geek.hr