fbpx

Nevesinje: Preskupa javna rasvjeta i male tajne javnih nabavki

Avdalovic naslovna leutarnet

Foto: leutar.net

Dodatnim ugovorom o javnoj nabavci cijena koju će opština Nevesinje platiti za ugradnju led rasvjete prelazi 550 hiljada maraka.

Piše: Miljan Kovač

Prvobitno je ugovorom o javnoj nabavci predviđeno da će za 877 sijalica biti plaćeno cca pola miliona maraka. Posao je dodijeljen banjalučkoj firmi „Roaming Networks“, čija ponuda je bila za samo 27 (dvadeset sedam) maraka niža od maksimalno procijenjene cijene nabavke.

Novi, dodatni posao, koji je dodijeljen istom ponuđaču pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja, koštaće 43 692 KM bez PDV-a.

Posao je, očekivano, dobio isti ponuđač. A kao razlog dodatnoj nabavci navedena je „novonastala situacija“ izgradnjom kružnog toka i „novoizgrađenih naselja“, koja su na istom mjestu godinama, odnosno decenijama.

 

Izmjenama tendera do preskupe nabavke

Više puta mijenjani uslovi u tenderskoj dokumentaciji išli su na ruku ovom ponuđaču, koji posljednih godina spada u ozbiljne favorite javnih nabavki u Republici Srpskoj.

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, koju je načelnik opštine Milenko Avdalović potpisao 27. avgusta prošle godine, prihvaćena je ponuda „Roaming Networksa“ iz Banjaluke.
Ovo preduzeće zatražilo je 438 973 KM bez PDV-a za javnu nabavku „zamjene javne rasvjete led rasvjetom“.

odluka led

Tenderom koji je prvobitno raspisan 16. marta prošle godine ukupna vrijednost nabavke procijenjena je na 439 000 maraka bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda bio je 2. april 2021. godine.

„Najniža cijena ponude“ korištena je kao kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača, ali „Roaming Networks“ nije imao konkurenciju.
Na tender su pristigle još dvije ponude, koje su ocijenjene kao neprihvatljive zbog neispunjavanja uslova propisanih tenderom.

Tako je bar navedeno u obrazloženju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Ponuda koju je dostavio ponuđač „Projecta d.o.o. Mostar“, kako se navodi, odbijena je zbog nekorištenja obrasca koji je promijenjen nakon izmjene tendera i zbog toga što roba koju je ponudio ne odgovara specifikaciji iz tenderske dokumentacije.
U ovom preduzeću nisu željeli da komentarišu učešće u javnoj nabavci, niti razloge zbog kojih su odbijeni, uz obrazloženje da to „principijelno nikada ne rade“.

Treću ponudu poslao je konzorcijum koji čine banjalučka kompanija „Nexen“ i „Neos“ iz Mostara.

Međutim, u kompaniji „Nexen“, koja se na tender prijavila zajedno s „Neosom“ d.o.o. Mostar, su nam potvrdili da su imali primjedbe na proceduru javne nabavke i krenuli su u proceduru žalbe. Međutim, kako kažu, kada su procijenili da bi ih žalba preskupo koštala uz male šanse da išta promijene zbog postojećih rigidnih uslova tendera, od toga su odustali.

 

Bezuslovni uslovi

Kao uslov koji ponuđači moraju ispuniti da bi učestvovali u ovom javnom nadmetanju tražen je dokaz da su u protekle tri godine (do raspisivanja tendera), odnosno od početka poslovanja, ako su registrovani prije manje od tri godine, ostvarili dobit od najmanje milion konvertibilnih maraka.

Takođe, uslov je i da je ponuđač u tom trogodišnjem periodu realizovao bar jedan ugovor, čija vrijednost bez PDV-a nije manja od 430 000 maraka ili dva ugovora, čija je zbirna vrijednost najmanje tolika.

uslov 430

Broj potencijalnih ponuđača, koji bi se odazvali na tender pod ovakvim uslovima, sveden je na minimum.

To je, valjda, razlog zbog koga je načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović odlučio promijeniti tenderske uslove.

Kao novi rok za dostavu ponuda određen je 27. maj. Odlukom koju je načelnik donio 18. maja od ponuđača se više nije tražila milionska dobit u trogodišnjem periodu. Taj iznos sada je snižen na 800 hiljada maraka.

izmjena 1

 

Ali samo nekoliko dana prije isteka novog roka za predaju ponuda, načelnik je donio odluku o obustavljanju postupka javne nabavke.
Kao obrazloženje navedena je „žalba na tendersku dokumentaciju od strane jednog potencijalnog ponuđača".

U obavještenju o poništenju postupka nabavke, koje je objavljeno 16. juna prošle godine, kao obrazloženje je navedeno: „Greška u tenderskoj dokumentaciji, koja je prouzrokovala pogrešnu primjenu materijalnih propisa“.

O kakvoj grešci se radi, vidljivo je iz novog obavještenja o javnoj nabavci koje je objavljeno već 18. juna.

U prvobitnom obavještenju o javnoj nabavci, onom iz marta mjeseca, kao glavni predmet nabavke navedeno je: „Elektromontažni radovi“, a kao dodatni: „Drumska rasvjeta“.

U novom obavještenju glavni predmet nabavke je: „Rasvjetna oprema i električne svjetiljke“, dok je dodatni predmet nabavke: „Elektromontažni radovi“.

Kao novi rok za dostavljanje ponuda određen je 29. juli 2021. godine.

Rasvjeta nezavisne

Foto: Nezavisne

Napokon, „Roaming Networks“ je dobio dobro plaćeni posao.

Uostalom, teško je (nemoguće) naći firmu koja se bavi istim poslom, a da je u protekle tri godine ostvarila i realizovala ugovor vrijedan 430 hiljada maraka i da tako ispunjava i taj uslov iz tendera.

Upravo je ovo preduzeće mijenjalo javnu rasvjetu led rasvjetom u opštini Rogatica 2019. godine. Interesantno, po „istim pravilima“ kao i u Nevesinju.

Najprije su dobili posao vrijedan 399 505 maraka. Ugovor za ovaj posao javne nabavke dodijeljen je 23. maja 2019. godine.
Baš kao i u Nevesinju, samo nekoliko mjeseci poslije i rogatička vlast se sjetila da će trebati još sijalica. Pa je isti ponuđač dobio i dodatni posao javne nabavke u vrijednosti od blizu 80 hiljada maraka.

Rogatica 2 a

 

Mijenjaju se tenderi, probijaju se rokovi

Ugovor za javnu nabavku zamjene javne rasvjete za led rasvjetu u Nevesinju je zaključen 12. novembra prošle godine. Dakle, prema propisanom roku od 120 dana radovi su trebali biti završeni do polovine marta. Međutim, kao što je već rečeno iskrsnuli su dodatni radovi.

Koliko je zaista po svakoj stavci ugovora opština Nevesinje izdvojila sredstava za posao zamjene sijalica, nismo saznali. Odgovor na zahtjev o pristupu informacijama, koji smo na vrijeme uputili načelniku ove opštine, nismo dobili.

Ovo je preskupo plaćen posao i nepotrebno rasipanje javnih sredstava u opštini koja grca u problemima, kažu u lokalnoj opoziciji. Jovan Vasiljević, odbornik u lokalnoj skupštini, kaže da je neracionano rasipanje javnih sredstava postalo uobičajena praksa lokalne vlasti.

„Vlast u Nevesinju je izgubila svaki racionalni odnos prema javnim sredstvima, što je dokaz i ova javna nabavka i dodatne nabavke radova. Valjda se znalo na samom početku koliko imamo rasvjetnih grla i koliko nam treba rasvjete. A to što svaki mjesec ili dva mjeseca po ustaljenoj praksi, kao i za sve ostale radove, idu u dodatne tendere, to je i kršenje procedura i nanošenje štete javnom interesu. Ovo samo pokazuje koliko vlast neozbiljno ulazi u određene poslove i da tu, naravno, neko ima svoju ličnu korist“, kaže Vasiljević.

Opštinski moćnici su nekim čudom previdjeli da će rasvjeta biti neophodna i na kružnom toku i ispred škole u centru grada, pa su pokrenuli javnu nabavku za dodatne radove. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ovu dodatnu nabavku načelnik opštine je potpisao 11. aprila ove godine.

Dodatna nabavka

 

U obrazloženju je navedeno da je jedina pristigla ponuda, ona koju je poslao „Roaming Networks“, prihvaćena kao najpovoljnija.

„Usljed novonastale situacije proistekle uređenjem kružnog toka i platoa ispred školskih objekata, te proširenja javne rasvjete u novoizgrađenim naseljima, ukazala se potreba za isporukom i ugradnjom robe istih tehničkih
karakteristika kako bi se formirala jedinstvena cjelina i izbjegla veća estetska odstupanja, s obzirom da se radi o užem gradskom jezgru“, navodi se između ostalog u obrazloženju dodatne nabavke.

Nikome, međutim, nije jasno o kakvoj „novonastaloj situaciji“ je riječ i da li su vlasti u Nevesinju tek sada primijetile da imaju i kružni tok u centru grada i naselja koja su počela nicati odmah nakon rata.

Da li će biti još „novonastalih situacija“, teško je predvidjeti. Za svaki slučaj, Skupština opštine Nevesinje je nedavno usvojila odluku o izdvajanju dodatih cca 60 hiljada maraka za potrebe projekta javne rasvjete.

infografika rasvjeta

Autor: Impuls