fbpx

Nakon pet mjeseci stigli odgovori iz HE Dabar: Čeka se potpisivanje ugovora s kineskom bankom

Dabar pocetakHE

Nakon što je potpisan ugovor sa kineskom kompanijom izabranom kao najpovoljniji ponuđač, čeka se potpisivanje ugovora o finansiranju s kineskom bankom kako bi mogli otpočeti radovi na izgradnji Hidroelektrane Dabar.

Kaže se, između ostalog, u odgovorima na pitanja koja je portal Impuls uputio rukovodstvu HE “Dabar”, 28.10. prošle godine

Odgovore na naša pitanja smo dobili sa “samo” pet mjeseci zakašnjenja, 05. aprila ove godine.

Iako Zakon o slobodi pristupu informacijama (Službeni glasnik RS, 20/01), jasno propisuje rok od 15 dana, u kome je moralo biti odgovoreno na pitanja.

Nije pomogla ni urgencija koju smo u međuvremenu (8.februara) uputili.

 Dabarodggovori

“Sa kineskom kompanijom, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač, potpisan je ugovor za izgradnju HE Dabar, kao i za finansiranje 85% radova (EPC+F ugovor). Potpisivanjem ovog dokumenta omogućen je nastavak pregovora sa kineskom bankom o uslovima finansiranja”, navodi se između ostalog u odgovoru.

Odgovoreno nam je i da je do sada izvršena eksproprijacija oko 25% od ukupno predviđenih površina, kao i da je “samo u toku 2021. godine, po konačnim rješenjima, izvršio isplatu oko 4 miliona KM naknade za eksproprisano zemljište”.

Za višegodišnje probijanje rokova završetka projekta HE Dabar, kao razlog su navedena dva sudska spora.

“Prvi, upravni spor, pokrenut je od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma 2012. godine, a okončan tek 2016. godine. Za svo vrijeme trajanja spora radovi su bili ograničeni i tek po okončanju istog i isteka roka za žalbu bili smo u mogućnosti da nastavimo sa daljom realizacijom projekta”
Drugi spor je zbog žalbe konzorcijuma “CNEEC-RIKO” u vezi sa postupkom javne nabavke.
.
“Rok za završetak radova je 4 godine nakon potpisivanja ugovora o finansiranju i dobijanja svih garancija od strane Izvođača”, odgovoreno nam je iz HE Dabar.

Preduzeđe HE Dabar, je osnovano 2011. godine, i tada je najavljeno da će ova hidroelektrana prve kilovate struje proizvesti do kraja 2016.godine. Cijena projekta je u međuvremenu porasla za preko 300 miliona maraka, a trenutno se privode kraju radovi na vodotunelu koji bi trebeo povezivati buduću akumulaciju u Nevesinjskom polju sa hidroelektranom, kada ona bude sagrađena.
O neracionanalnom trošenju miliona maraka na ovom projektu, čije okončanje je neizvjesno Impulse je već pisao u tekstu - Gornji horizonti – istorijski projekat ili istorijsko izvlačenje miliona iz elektroenergetskog sektora.

 Impuls