fbpx

Bezakonje u Vrhovnom sudu koštaće nas milione maraka

Bezakonje u Vrhovnom sudu koštaće nas milione maraka

 Foto: Istinito

Neizvršavanjem zakonom propisanih obaveza, odgovorna lica u Vrhovnom sudu, Sudskoj policiji i Ministarstvu pravde oštetili su budžet Republike Srpske za najmanje 5 000 000 maraka. Istovremeno, primanjem u radni odnos u sudsku policiju lica koja nisu završila adekvatnu, propisanu obuku, došlo je do nesagledivih posljedica, među koje spada i ubistvo za koje se tereti sudski policajac koji je zaposlen, iako prethodno nije završio zakonom propisanu obuku.

Piše: Miljan Kovač

Navodi se ovo u krivičnoj prijavi koju su službenici sudske policije podnijeli protiv Vesne Antonić, bivše predsjednice vrhovnog suda, direktora sudske policije Željka Dragojevića, Slobodana Zeca, pomoćnika ministra pravde i drugih lica.
Ključne navode iz krivične prijave u dobroj mjeri su nam potvrdili i u Vrhovnom sudu Republike Srpske, priznajući između ostalog, i da ne znaju kakvu obuku je prošao sudski policajac, koji je optužen za ubistvo niti na koji način je izvršena isplata nematerijalne štete porodici stradalog, iako proces još nije pravosnažno okončan. U vrhovnom sudu ne znaju ni kada će biti doneseni akti, zbog čijeg nedonošenja je nanesena milionska šteta budžetu RS.

Ko plaća gorivo?
Prema navodima iz krivične prijave, bivša predsjednica vrhovnog suda i direktor sudske policije su nanijeli štetu budžetu, jer nisu donijeli poseban instruktivni akt i obrazac fakture neophodne za naplatu troškova dovođenja lica na sudske postupke.
Dakle, okružni centri sudske policije već godinama ne mogu fakturisati svoje troškove, te ih ni sud zbog toga ne može uvrstiti u troškove postupka.
Akata nema, a kada će ih biti, u vrhovnom sudu ne znaju.
“U vezi s naplatom troškova dovođenja lica u sudskim postupcima, informišemo Vas da su u toku aktivnosti u vezi s donošenjem instruktivnih akata, kojima će biti regulisano pitanje naplate troškova prilikom dovođenja lica u sudskim postupcima”, kažu u Vrhovnom sudu Republike Srpske.
Pomenuti akti, dakle, ne postoje.
A šta to zapravo znači, objašnjeno je u prilozima pomenute krivične prijave.

krivicna foto SP

Zakonom o krivičnom postupku RS propisano je da u troškove krivičnog postupka spadaju i izdaci za dovođenje optuženog, odnosno lica lišenog slobode. Uredbom Vlade RS o naknadi troškova u krivičnom postupku precizirano je da troškovi dovođenja osumnjičenog, optuženog ili lica koje se nije odazvalo pozivu suda, obuhvataju troškove u visini od 20% cijene jednog litra benzina po pređenom kilometru.
Sudska policija u RS godišnje pređe oko 800 000 kilometara i realizuje oko 7 000 naredbi. Prosjek pređenih kilometara po jednom licu, kako navode podnosioci krivične prijave je oko 90 kilometara. Ako uzmemo da je cijena benzina 2,5 maraka, lako je izračunati o kolikim nenaplaćenim troškovima je riječ.

“Na pitanje, zašto to ne urade, odgovor je da mi ne brinemo za to, da to ne treba i ako su više puta od strane potčinjenih upozoravani da se troškovi dovođenja/sprovođenja lica i drugih službenih radnji sudske policije moraju fakturisati shodno zakonu i uredbi i drugim aktima te da treba da daju instrukciju i obrazac organizacionim jedinicama, jer sve obrasce i druge akte propisuje i donosi uprava sudske policije, što prijavljeni nikada nisu učinili”, navode podnosioci krivične prijave. Oni tvrde da je budžet oštećen i načinom na koji je izvršeno obeštećenje porodice Milomira Jeftića, za čije ubistvo je optužen sudski policajac.

Zločin iz nehata!?
Milomir Jeftić iz Vlasenice, pedesetogodišnji otac troje djece, smrtno je stradao 15. maja 2019. godine, dok je izlazio iz Osnovnog suda u Vlasenici. Zbog sumnje da je počinio ubistvo, slobode je lišen mladi sudski policajac Mladen Deurić. Deurić, koji je u službi bio tek tri mjeseca se tereti da je nespretnim rukovanjem oružjem, iz nehata, Jeftića smrtno ranio, usljed čega je nastupila trenutna smrt.

Mladen Deuric Srpska info fb

Mladen Deurić, foto: Srpska info/Facebook

Deurić je primljen u službu, a da, kako tvrde službenici sudske policije, koji stoje iza pomenute krivične prijave, nije završio adekvatnu, propisanu obuku, uključujući i dio obuke koji se odnosi na rukovanje vatrenim oružjem.
Ubrzo nakon ovog događaja, porodica nastradalog je podnijela zahtjev za isplatu nematerijalne štete u iznosu od 700 hiljada maraka.
Međutim, godinu dana kasnije postignut je sporazum na osnovu koga je porodici, kako se tvrdi u krivičnoj prijavi, isplaćeno 100 000 maraka. Isplatu je 2020. godine izvršilo Ministarstvo finansija RS uz saglasnost Ministarstva pravde RS. Ugovorom koji je ovjeren kod notara, Republika Srpska se obavezuje i da će stipendirati djecu poginulog sve dok traje njihovo školovanje, odnosno do 26. godine života.

Iste godine, 24. marta, u “Glasu Srpske” objavljen je konkurs za radno mjesto “službenik za administrativne poslove” u sudskoj policiji u Zvorniku. Na ovo radno mjesto prvog maja 2020. godine zaposlena je Nataša Petrović, supruga ubijenog Milomira Jeftića.
Navode da je dobila posao i odštetu, ali u nešto većem iznosu, ona je potvrdila i u izjavi “Impulsu”.
“Nije sto nego stodvadeset hiljada. Od toga je osamdeset hiljada pripalo meni i djeci, a ostatak svekru i svekrvi. Jesam, dobila sam posao”, kratko je odgovorila.

“Potpuno je nesporno da se oštećeni moraju obeštetiti, ali pošto se prethodno događaj tužilački i sudski pravosnažno raspravi, a što još ni izbliza nije učinjeno, a prijavljeni su koristeći teški socijalno-ekonomski položaj oštećenih, čekajući da protekne vrijeme, suprotno propisima vodili pregovore sa suprugom nakon više od godinu dana poslije ubistva, spuštajući cijenu, postižu sporazum ovjeren kod notara”, navode službenici sudske policije (imena poznata redakciji).
Da Deurić ni nakon četiri godine nije pravosnažno osuđen, potvrdili su nam i u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.

Odgovor i sarajevo kramar
“Predmet je trenutno u fazi suđenja pred Osnovnim sudom u Sokocu i za sve informacije koje se tiču toka suđenja, možete se obratiti Osnovnom sudu u Sokocu”, potvrdili su iz tužilaštva koje je 29. juna 2019. podiglo optužnicu protiv Mladena Deurića.
Ne samo za ovakav način obeštećenja, nego i za to što je nestručnom licu dato oružje kojim je ubio nedužnog čovjeka, podnosioci krivične prijave smatraju odgovornim nadležne.
Posebno već pomenutu, bivšu predsjednicu Vrhovnog suda i pomoćnika ministra pravde.
U krivičnoj prijavi ih terete da su bez zakonskih ovlaštenja omogućili prijem neobučenih lica u redove sudske policije, odnosno omogućili im rukovanje vatrenim oružjem, kao u slučaju Mladena Deurića.

sudska policija Srpska info

Foto: Srpska info

Deurić je kako tvrde, jedan od desetina zaposlenih u sudskoj policiji, koji za taj posao nisu ispunjavali propisane uslove.
A ti uslovi propisani su Zakonom o sudskoj policiji i Zakonom o oružju i municiji RS. Zakon jasno propisuje obuku u trajanju od tri do šest sedmica u određenoj nadležnoj ustanovi za policijsko obrazovanje. Jedina takva ustanova u RS je Uprava za policijsku obuku MUP-a RS.
U praksi je, tvrde naši sagovornici, bilo drugačije. Umjesto propisane obuke organizovani su kursevi u Vrhovnom sudu u trajanju od tri do četiri dana. Takav jedan kurs je, kako tvrde, organizovan i u periodu od 11. do 15. marta 2019. godine.
U Vrhovnom sudu RS, međutim, negiraju ovakve navode i tvrde da se obuka vrši u skladu sa zakonom te da traje 6 mjeseci.

odgovor vrhovniii
Ipak, nisu bili sigurni da li je i Deurić prošao propisanu obuku.
“O pitanju sudskog policajaca Mladena Deurića, obavještavamo Vas da trenutno ne raspolažemo informacijom u vezi istog”, odgovoreno je na naše pitanje.
Inspektori policijske stanice Vlasenica, koji su vršili uviđaj ubistva su konstatovali i da Deurić nije završio adekvatnu obuku. Bar tako se tvrdi u navedenoj krivičnoj prijavi.
Za pomenute kratkotrajne obuke, tvrde naši sagovornici, izdavani su i određeni sertifikati, koji nisu u skladu sa zakonom, što će priložiti kao dokaz u sudskom postupku protiv čelnih ljudi Vrhovnog suda i Sudske policije RS, ako i kada do njega dođe. Za sada “prijava se nalazi u radu kod postupajućeg tužioca koji će izvršiti provjere navoda prijave”, potvrdili su nam iz Republičkog javnog tužilaštva RS.

 Vrhovni su Republike Srpske INFOGRAFIKA1

Impuls