fbpx

matematika i piramide

Foto: thephoenixenigma.com

Graditelji piramida ništa nisu prepuštali slučaju, naprotiv, služili su se vrlo preciznim matematičkim izračunavanjima prilikom izgradnje. Mnogo zanimljivih matematičkih činjenica povezano je sa piramidama u starom ili drevnom Egiptu.

Piramida je tačno postavljena prema stranama svijeta.

Meridijan koji prolazi kroz piramide dijeli mora i kontinente Zemlje na dva dijela iste veličine. Ovaj meridijan je, osim toga, najduži meridijan koji se pruža od sjevera do juga i predstavlja nultu tačku za merenje dužina cijele zemljine kugle.

Uglovi piramide dijele region delte Nila na dvije jednake polovine.

Tri piramide u Gizi izgrađene su tako da su u međusobnom odnosu u Pitagorinom trouglu, čije se stranice nalaze u srazmjeri 3:4:5.

Odnos između visine i obima piramide odgovara odnosu između prečnika i obima kruga. Njene strane su najveći i najupadljiviji trouglovi na svijetu.

Pomoću piramide se može izračunati kako zapremina lopte, tako i površina kruga, zbog čega se ona smatra spomenikom kvadrature kruga.

Piramida je zapravo veliki sunčani sat. Sjenke koje strava od sredine oktobra do početka marta prikazuju godišnja doba i dužinu godine. Dužina kamenih ploča koje se nalaze oko piramide odgovara dužini sjenke u jednom danu. Posmatranjem te sjenke može se dati tačno dužina godine na 0,2429. dio.

Nagib piramide iznosi jednu sedminu kruga od 360 stepeni, odnosno 51º25’42’’.

Smatra se da je oko 100.000 ljudi gradilo Keopsovu piramidu punih 20 godina.

Svaki kamen je visok 2 m, neki su dugi i po 5 m, a teški su po 15 tona.

Kada je sagrađena, piramida je bila visoka 145.75 m, ali se tokom godina smanjila za 10 m.

Piramida se sastoji od oko 2.300.000 kamenih blokova.

Horizontalni presjek piramide je u svakom dijelu kvadratan, a dužina stranica osnovice iznosi 229 metara.

Ako visinu piramide kvadriramo, dobićemo vrijednost površine bočnih stranica.

Spoljni, zaštitini omotač Velike Piramide bio je napravljen od krečnjačkih blokova debljine 2,5 m, teških 20 tona i vrlo sjajno poliranih.

Normalna dužina strana kvadratne osnove daje 365.342 egipatskih laktova (vjerovatno najstarija mjera za dužinu, upotrebljavala se oko 3000 godina p.n.e. u Egiptu).

Vrijednost takozvanog “svetog lakta” bila je 0.635666 metar. Taj broj pomnožen sa 10 miliona gotovo savršeno odgovara vrijednosti poluprečnika Zemlje na polovima.

Lakat je bio podijeljen na 25 palaca, a svaki palac ima 25.4264 milimetara. A ako pomnožimo to sa 100 milijardi, dobijamo približnu vrijednost putanje koju u svom okretanju oko Sunca prođe Zemlja u jednom danu.

Pomoću trangulacije može se izmjeriti cijela Zemlja dokle god dopire pogled, što su još Napoleonovi naučnici otkrili.

Rastojanje velike piramide od središta Zemlje je isto kao i rastojanje do Sjevernog pola.

Ako se osnova površine piramide podijeli dvostrukom polovinom piramide, dobija se čuveni broj Pi (3,1416).

Ukupna površina strana piramide odgovara kvadratu čija je strana visina piramide.

Tek su mjerenja u novije vrijeme pokazala da je Keopsova piramida sagrađena tačno u središtu kopnene mase Zemlje. Uzevši u obzir ukupnu površinu svih kontinenata i površinu koju zauzima piramida, šanse za tu „slučajnost“ su 1:3.000.000.000.

Zapremina Piramide pomnožena sa gustinom blokova od kojih je sagrađena daje srednju vrijednost gustine Zemljine kugle. A odnos zapremine Velike Piramide i Zemlje je tačno 1 : 1015.

Visinu piramide prvi je izračunao Tales, pomoći dužine sjenke.

srednjeskole.edukacija.rs

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU