fbpx

augmentativ

Prilikom građenja novih riječi dodavanjem nastavaka na osnovni oblik ili korijen riječi, imenice mogu dobiti uvećano ili umanjeno značenje u odnosu na osnovnu riječ.

Autor: Impuls

Augmentativ

To je izvedena riječ koja označava što veće u odnosu na normalnu (osrednju) veličinu. Naziv potiče od latinske reči augmentativum, što znači „uvećanica”. Najčešće nastaje dodavanjem prefiksa ili sufiksa na osnovni oblik ili korijen imenice. Augmentativi mogu biti pozitivnog vida (dobričina, ljudina), ali i negativnog vida (glavurina, nosina) i tada su svojim oblikom identični pejorativima.

Primjeri:

nos - nos+ina - nosina
junak - junak+ina - junakina - junačina
kapa - kap+etina - kapetina
kuća - kuć+etina - kućetina
ptica - ptic+urina - pticurina - ptičurina

Augmentativi su funkcionalno suprotni deminutivima.

Deminutiv

To je izvedena riječ koja označava što manje u odnosu na normalnu (osrednju) veličinu. Naziv potiče od latinske reči deminutivum, što znači „umanjenica”.

Nastaje dodavanjem prefiksa ili sufiksa (tvorbenih nastavaka) na osnovni oblik ili korijen imenice. Svojim oblikom deminutivi mogu biti isti, ili slični, hipokoristicima. Deminutivi mogu biti pozitivnog vida (drvce, sestrica), ali i negativnog vida (direktorčić, šoferčić).

Primjeri:

list - list+ak - listak
prst - prst+ić - prstić
kuća - kuć+ica - kućica
glava - glav+ica - glavica
sveska - svesk+ica - sveščica

Deminutivi su funkcionalno suprotni augmentativima.

NAJČITANIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU