fbpx

babbleapple

Ilustracija: David Kantrowitz

To je ime koje se daje iz osjećanja koje proističe iz ljubavi, nježnosti, naklonosti, ime odmila; imenički oblik kojim se izražava odnos bliskosti, simpatije prema imenovanom biću, predmetu.

Autor: Impuls

Sam termin hipokoristik je veoma rijedak na našim prostorima zbog čega većina ljudi ne zna njegovo značenje, a svako od nas barem jednom dnevno izgovori neki hipokoristik.

Naziv potiče od grčke riječi hypokoristikós, što znači „umilan”.

Razlikujemo tri tipa hipokoristika. Prvi tip nastaje skraćivanjem vlastitih imena, na primer: Marija – Maki, Jelena – Jeca, Vesna – Veca, Ognjen – Ogi;

Drugi tip hipokoristika obrazuje se imitiranjem dječijeg govora (Dragana – Gaga), a treći tip nastaje dodavanjem demunitivnih nastavaka (Olga – Olgica, Nina – Ninica, Mile – Milence).

Hipokoristici se grade i od drugih imenica, na primjer:

– baka – bakica,

– guska – guskica,

– mačka – maca,

– noga – nogica,

– sestra – seka.

Promjena k, g, h u č, ž, š ispred sufiksa -ica izostaje po pravilu u hipokoristicima.

Hipokoristik ima i umanjeno značenje, pa je često isti oblik riječi istovremeno i hipokoristik i deminutiv. Međutim, u nekim slučajevima te dvije riječi nemaju isti oblik, kao, na primjer, kod imenice zec: zeka je hipokoristik, jer se umiljavamo, tepamo; zečić je deminutiv, jer umanjuje osnovno značenje.

Neki hipokoristici mogu imati ironično značenje, na primer: mamina kćerkica, mamin sinčić.

NAJČITANIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU