fbpx

gordana tadic 1536x864

Glavna državna tužiteljica od države Bosne i Hercegovine tražila je naknadu za smještaj, tvrdeći da je podstanar u neuslovnom stanu od 25 kvadrata, koji se nalazi na istoj adresi gdje je njen sin kupio stan još 2013. godine.

Neko će reći: kradu se milioni, diže se frka zbog koje hiljade; drugi će uzvratiti – borba protiv korupcije kreće malim koracima. I svi će biti u pravu, no tekst koji slijedi ima i svoju treću dimenziju: s prstima u medu uhvaćena je glavna državna tužiteljica Gordana Tadić, ona koja bi trebala povesti bitku protiv korupcije. A evo kako to izgleda na vrhu.

Uz napomenu: prema Zakonu o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, osnovna plata glavnog državnog tužioca je 4.400 KM.

“Počevši od godine koja uslijedi nakon godine u kojoj prosječna mjesečna neto plaća u Bosni i Hercegovini izračunata za kalendarsku godinu prvi put dostigne ili pređe iznos od 800 KM, osnovna mjesečna plaća sudija i tužilaca će se godišnje korigovati za procenat povećanja prosječne mjesečne neto plaće u BiH”, navedeno je u članu 6. ovog zakona.

S obzirom na to da je prosječna plata na nivou BiH za maj 2020. godine iznosila 940 KM, znači da je došlo do povećanja plaća nosiocima pravosudnih funkcija, tako da plata glavne državne tužiteljice Tadić iznosi oko 5.000 KM.

Odlukom Ustavnog suda BiH od 28. 3. 2014. odredbe Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH proglašene su neustavnim, jer nisu dopuštale nosiocima pravosudnih funkcija pravo na naknade za odvojeni život, smještaj, prevoz i topli obrok.

Kako Parlamentarna skupština BiH ove diskriminatorske odredbe u propisanom roku nije stavila van snage, Ustavni sud BiH je donio Rješenje kojim je, faktički, te odredbe stavio van snage. Rješenje je doneseno 14. maja 2015.

Samo 17 dana kasnije, Gordana Tadić je potpisala ugovor s Milanom Milidragom od kojeg je iznajmila stan koji se nalazi na istoj adresi i na istom spratu na kojem se nalazi stan u kojem je do tada živjela, a koji je uknjižen na njenog sina Tomislava. I krenula u akciju da od države BiH naplati najam za stan.

“Podstanara nije bilo. Niko nije živio u stanu kada sam ga ja kupio”, objašnjava Amel Đogić, Sarajlija koji je u oktobru 2019. godine kupio stan od Milana Milidraga na adresi Gradačačka 29 u sarajevskom naselju Otoka.

Tih 25 kvadrata stambenog prostora i mjesecima prije nego što je Đogić postao novi vlasnik stana bilo je prazno. Računi za struju izdati na ime Milan Milidrag dokaz su da nijedan kilovat nije potrošen od januara 2019. do januara 2020. godine.

Računi za struju

Ali tu suštinsku prazninu formalno je popunila glavna državna tužiteljica Gordana Tadić. Ona je u svojoj tužbi protiv države Bosne i Hercegovine, podnesenoj 13. marta 2019. godine, navela da je od 1. aprila 2016., pa sve do 28. februara 2019. godine bila podstanar u stanu Milana Milidraga u Gradačačkoj ulici na broju 29. Kao dokaz da je živjela u tom stanu od 25 kvadrata, glavna državna tužiteljica je priložila Ugovor o zakupu stana potpisan 1. juna 2015.

Sud BiH je u decembru 2019. godine presudio da država BiH Gordani Tadić, pored ostalih troškova, isplati i 5.250 KM za troškove smještaja u toku rada. Računi za struju, pak, dokazuju da Gordana Tadić, iako je naplatila, u februaru 2019. godine sigurno nije živjela u tom stanu, jer je potrošnja električne energije bila – nula.

Od države BiH glavna državna tužiteljica naplatila je troškove za februar 2019. godine, iako nije živjela u tom stanu

No, tu ne prestaje priča. Ohrabrena prvom presudom, Gordana Tadić, zajedno s kolegom, državnim tužiteljem Kasimom Halilčevićem, 31. decembra 2019. godine, putem advokata Senada Pizovića, ponovo tuži državu Bosnu i Hercegovinu. Novom tužbom glavna državna tužiteljica traži da joj se nadoknade troškovi odvojenog života i smještaja od 1. marta 2019. do 31. 12. 2019. godine. Ponovo, uz tužbu, prilaže Ugovor o zakupu stana potpisan 1. juna 2015. godine sa Milanom Milidragom.

Da bi bila sigurna u ishod presude, u februaru 2020. godine angažuje i vještaka Elmedina Mansu kako bi dokazala da je imala pravo, između ostalog, i na troškove smještaja. Nadalje, na pripremnom ročištu u Sudu BiH održanom 11. februara 2020. godine Gordana Tadić ostaje pri zahtjevu da joj se isplate troškovi smještaja od marta 2019. do januara 2020. godine i to po osnovu Ugovora o zakupu stana sa Milidrag Milanom.

računzastruju

Dakle, glavna državna tužiteljica Gordana Tadić je u februaru 2020. pred Sudom Bosne i Hercegovine tvrdila da je cijelu 2019. godinu živjela u stanu Milana Milidraga. Ali jedna činjenica razotkrila je njenu prevaru. Milan Milidrag od oktobra 2019. godine uopće nije bio vlasnik stana u kojem je navodno živjela Gordana Tadić, a novi vlasnik, Amel Đogić, tvrdi i dokazuje da je taj stan u Gradačačkoj ulici u oktobru, novembru i decembru 2019. i januaru 2020. godine bio – prazan. Potvrđuju to i računi za struju, potvrđuju i fotografije objavljene uz oglas putem kojeg je u septembru 2019. godine Milan Milidrag prodavao stan.

Samo je Gordana Tadić u februaru 2020. godine tvrdila da je sve vrijeme bila podstanar u stanu broj 31 na adresi Gradačačka 29. Istina, Gordana Tadić je u tom periodu živjela na adresi Gradačačka 29, ali ne u stanu Milana Milidraga, odnosno Amela Đogića, već u stanu pored (stan broj 31, četvrti sprat, Gradačačka 29), čiji je vlasnik – Tomislav Tadić, sin Gordane Tadić. Pojednostavljeno, glavna državna tužiteljica Gordana Tadić od države Bosne i Hercegovine je naplaćivala i(li) željela naplatiti troškove za smještaj u stanu u kojem nije živjela, a koji se nalazi na istom spratu gdje je stan njenog sina u kojem je, zapravo, živjela. I živi i dan-danas. Evo svih dokaza hronološki poredanih.

Sudsko vještačenje

Godine 2013, 20. novembra, Visoko sudsko i tužilački savjet BiH imenuje Gordanu Tadić za tužiteljicu Tužilaštva BiH i ona iz Živinica seli u Sarajevo.

Decembra 2013. godine, dvadeset dana nakon imenovanja Gordane Tadić za državnu tužiteljicu, Tomislav Tadić, sin Slavka i Gordane Tadić, kod advokata Nedima Strika potpisuje kupoprodajni ugovor broj OPU-IP:412/13 kojim kupuje dvosoban stan, površine 52,6 kvadratnih metara, na adresi Gradačačka 29. Stan se nalazi na četvrtom spratu i nosi oznaku 28. U taj stan odmah useljava novoimenovana državna tužiteljica Gordana Tadić.

Godinu i po kasnije, tačnije 1. juna 2015. godine, Gordana Tadić u svojstvu “zakupoprimca” potpisuje s Milanom Milidragom ugovor o zakupu stana koji se nalazi na istoj adresi i na istom spratu na kojem se nalazi stan koji je formalno u vlasništvu sina državne tužiteljice.

“Zakupodavac (Milan Milidrag) izdaje zakupoprimcu (Gordana Tadić) stan u Sarajevu, u Ulici gradačačka, broj 29, četvrti sprat, broj stana 31, površine 25 kvadrata, u stanju neuslovnom za stanovanje”, navedeno je u ugovoru s potpisom današnje glavne državne tužiteljice.

Prema članu 18. stav 3 Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje koju je Savjet ministara BiH usvojilo 18. aprila 2012. godine, “naknada troškova smještaja uplaćuje se zakupodavcu na osnovu ugovora o zakupu stambenog prostora, ovjerenog od strane nadležne porezne uprave”. Ugovor o najmu koji je Gordana Tadić potpisala s Milidragom – nije ovjeren u nadležnoj poreznoj upravi.

Uprkos tome, 13. marta 2019. godine Gordana Tadić, zajedno s kolegom Kasimom Halilčevićem, posredstvom advokatske kancelarije “Pizović” dostavlja Sudu BiH tužbu protiv države BiH tražeći naknadu za odvojeni život (300 KM mjesečno, period 28. februar 2018 – 28. februar 2020. godine) u ukupnom iznosu od 3.600 KM te naknadu za troškove smještaja Gordane Tadić za period 1. april 2016. – 28. februar 2019. godine u ukupnom iznosu od 5.250 KM. Među dokazima koji su priloženi je i Ugovor o najmu potpisan s Milanom Milidragom, koji nije ovjeren u nadležnoj poreznoj upravi.

Sud Bosne i Hercegovine 6. 12. 2019. godine presuđuje u korist Gordane Tadić, pa naređuje državi BiH da joj isplati 5.250 KM naknade za troškove smještaja u stanu koji se nalazi pored stana koji je u vlasništvu njenog sina. Glavna državna tužiteljica naplaćuje troškove za smještaj u stanu Milana Milidraga i za februar 2019. godine.

Račun za električnu energiju za period 4. februar – 7. mart 2019. godine, mjerno mjesto 947394 (stan Milana Milidraga), dokazuje da u tom periodu nije bilo potrošnje struje. Prema tome, Gordana Tadić u februaru 2019. godine sigurno nije živjela u stanu Milana Milidraga, a naplatila je naknadu za smještaj baš u tom stanu.

“Dana 10. 10. 2019. godine, notaru Mugdimu Bračkoviću, sa službenim sjedištem na Ilidži, obratio se Milidrag Milan”, navedeno je u punomoći kojom je Milidrag dao ovlaštenje svom punomoćniku da prodaje stan u Ulici gradačačka broj 29.

Jedanaest dana kasnije (21. 10. 2019. godine) pred notarom Mugdimom Bračkovićem Milan Milidrag sklapa ugovor s Amelom Đogićem iz Sarajeva koji mu prodaje stan u Ulici gradačačka broj 29.
Posljednjeg dana 2019. godine Gordana Tadić ponovo tuži državu Bosnu i Hercegovinu te traži isplatu naknade troškova smještaja od 1.500 maraka i to za period 1. 3. 2019 – 31. 12. 2019. godine. Kao dokaz da je podstanar, prilaže u poreznoj upravi neovjereni ugovor iz 2015. godine koji je potpisala s Milanom Milidragom.

Milan Milidrag je u oktobru 2019. prodao stan, a Gordana Tadić u februaru 2020. godine tvrdila je da je živjela u njegovom stanu tokom cijele prošle godine

Po tužbi Gordane Tadić, Sud BiH za 11. februar 2020. godine zakazuje pripremno ročište.

“Punomoćnik tužitelja izjavi: u cijelosti ostajem kod svih činjeničnih navoda iz tužbe i postavljenog tužbenog zahtjeva, s tim da ćemo tužbeni zahtjev precizirati nakon provođenja vještačenja po vještaku finansijske struke”, navedeno je u zapisniku s pripremnog ročišta.

Među dokazima koje je na pripremnom ročištu 11. februara 2020. godine priložio punomoćnik Gordane Tadić, pod rednim brojem 21 se nalazi i ugovor o zakupu neuslovnog stana koji je glavna državna tužiteljica 1. juna 2015. godine potpisala s Milanom Milidragom. U trenutku prilaganja ovog ugovora Milidrag uopće nije bio vlasnik stana u kojem je, navodno, živjela Gordana Tadić. Na istom ročištu naloženo je finansijsko vještačenje svih dokaza.

Dan kasnije, 12. februara 2020. godine, Gordana Tadić i Kasim Halilčević uplaćuju 200 maraka na račun budžeta BiH. Svrha doznake – uplata sredstava predujma za vještačenje po rješenju Suda BiH.

Tjelesna straža za sina

“Postupajući po rješenju Suda BiH, a uvidom u Ugovor o zakupu stana između drugotužiteljice Gordane Tadić (kao zakupoprimca) i Milidrag Milana (kao zakupodavca), a kako je tražio punomoćnik tužiteljice dajem obračun naknade za troškove smještaja od 1. 3. 2019. do 31. 12. 2019. godine”, navedeno je u vještačenju stalnog sudskog vještaka Elmedina Manse.

On je izvještaj sačinio i Sudu BiH dostavio 4. marta 2020. godine i u njemu je ustvrdio da je Gordana Tadić stekla pravo na naknadu za smještaj, jer je živjela u stanu Milana Milidraga tokom cijele 2019. godine. Milidrag je, već smo naveli, pomenuti stan prodao u oktobru 2019. godine, tako da ne postoji nikakva vjerovatnoća da je glavna državna tužiteljica uopće boravila u stanu broj 31, na adresi Gradačačka broj 29. Dodatni dokaz za to su računi za struju koji potvrđuju da niko nije bio u tom stanu. U tom periodu Gordana Tadić je živjela u stanu broj 28, čiji je formalni vlasnik njen sin Tomislav Tadić.

4696467

Inače, iako je formalno prijavljen na adresi Gradačačka 29, sin glavne državne tužiteljice živi na području opštine Centar i to u stanu koji se vodi na njegovoj supruzi. Na adresu na kojoj živi svakodnevno ga voze pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH koji su dobili zadatak da budu “tjelesna straža” punoljetnog sina glavne državne tužiteljice.

I, za kraj, nakon što je autor ovog teksta započeo provjere o zloupotrebama u vezi sa stanom Gordane Tadić, ona je na Sudu BiH odustala od naplate troškova za smještaj u stanu Milana Milidraga. No, tragovi su ostali. Gordana Tadić je od države BiH naplatila troškove smještaja za februar 2019. godine, prikazavši da je živjela u stanu Milana Milidraga, iako je živjela u stanu svog sina. I Gordana Tadić je pokušala prevariti državu BiH prilažući Ugovor o najmu stana potpisan s osobom koja u tom trenutku nije bila vlasnik stana. 

Piše: Avdo Avdić - oslobodjenje.ba

Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU