fbpx

Olimpijski centar Jahorina

Olimpijski centar Jahorina je 27. maja 2021. godine uputio poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za javnu nabaku radova, opreme i pratećih usluga na rekonstrukciji žičare Poljice i premještanju šestosjeda na lokaciju Trnovo po sistemu “Ključ u ruke”. Radi se o projektu vrijednom do 39 miliona maraka, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

U dijelu tenderske dokumentacije koji se odnosi na podatke o postupku javne nabavke navedeno je da će ugovor o nabavci radova, robe i usluga imati pravno dejstvo samo u slučaju dobijanja kreditnog zaduženja. U suprotnom, navodi se, O.C. Jahorina zadržava pravo raskida ugovora.

Nije jasno zašto Olimpijski centar Jahorina ovako veliku nabavku realizuje putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, to nije detaljnije objašnjeno ni u tenderskoj dokumentaciji a iz Olimpijskog centra Jahorina nisu, za sada, odgovorili na naša pitanja u vezi sa ovim pregovaračkim postupkom. Ono što je navedeno u tenderskoj dokumentaciji jeste da je kriterijum za dodjelu posla najniža cijena a svi kandidati kojima je dostavljena ponuda a koji žele posao morali su da prođu pretkvalifikacije i tek ukoliko ugovorni organ ocijeni da je njihova ponuda validna ona bi se i razmatrala. Nije, međutim, poznato na koliko adresa je ugovorni organ poslao poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće. Odgvore iz Olimpijskog centra Jahorina objavićemo kada ih dobijemo.

dfg

Gerila info je već pisala o tome kako je Olimpijski centar Jahorina zaključio ugovor sa konzorcijumom na čijem čelu je italijanska kompanija Leitner a u čijem sastavu su i četiri domaće kompanije o gradnji nove isklopive šestosjedne žičare po sistemu ključ u ruke (oprema, usluga i radovi) u Ski centru Jahorina na lokaciji Rajska dolina. Ugovor je vrijedan 16,9 miliona maraka bez PDV-a a konzorcijum na čelu sa Leitnerom je pobijedio na tenderu sa većom cijenom od drugog ponuđača jer je imao bolju ponudu koja se tiče rokova izgradnje žičare a ponuda drugog ponuđača ocijenjena je kao neprihvatljiva od strane Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Leitner je ponudio rok isporuke od 9 dana dok je drugi ponuđač ponudio rok isporuke od 15 dana. Rok koji piše u dokumentaciji je probijen a zanimljivo je da se ponuđač koji je izgubio nije žalio iako je ponudio manju cijenu radova a samo šest dana duži rok isporuke. Dio konzorcijuma na čelu sa italijanskom kompanijom su još četiri domaće firme.

fgh

Žalile su se, međutim, dvije banjalučke kompanije koje su se Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine žalile na proces javne nabavke i nemogućnost adekvatnog i pravovremenog preuzimanja tenderske dokumentacije sa portala javnih nabavki.

Iz Olimpijskog centra Jahorina ranije su nam odgvorili da je kompletan postupak sproveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

“Nabavka nove isklopive šestosjedne žičare Rajska Dolina po sistemu ključ u ruke je u potpunosti sprovedena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH, u otvorenom postupku. S obzirom da je bilo dve ispravne ponude, najpovoljnija ponuda je iznosila 16.978.080,00 KM, koja je i prihvaćena. Kao što je navedeno postupak je u potpunosti sproveden po ZJN, na sve akte je odgovoreno u skladu sa rokovima i Zakonom. Nadamo se ćete pokazati interesovanje i za naše druge projekte, s obzirom da će Jahorina za predstojeću zimsku sezonu zasijati punim sjajem, a ovim putem Vas i pozivamo da u toku zime snimite reportažu i doživite Jahorinu na najlepši način”.

IMG 99e76b870a1b0b35d2f13e78d2273044 V

radovi na Jahorini i dalje su u toku

I pored toga što su žalbe usvojene Olimpijski centar Jahorina nije poništio postupak javne nabavke već je, nečekajući rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi po žalbama, još u februaru potpisao ugovor sa konzorcijumom koji je pobijedio na tenderu protiv kojeg su izjavljene žalbe.

Izvori Gerila info tvrde da je jedan zaposlenik Kancelarije za razmatranje žalbi BiH “držao žalbe tri mjeseca u ladicama” a sve pod pritiskom čelnih ljudi Olimpijskog centra Jahorina a kako bi se proces što više odužio. Žalbe su usvojene u maju ove godine. Zanimljivo, Kancelarija za razmatranje žalbi nije, usvajanjem predmetnih žalbi, izričito zahtjevala poništenje kompletnog postupka već samo vraćanje na ponovni postupak. Iz Kancelarije za razmatranje žalbi BiH nisu odgvorili na naša pitanja koja smo im poslali 7. jula. Zvala nas je službenica za odnose sa javnosti sa tvrdnjama da pitanja nisu jasna jer ne sadrže nazive kompanija koje su se žalile. Dopunjena pitanja poslali smo 16. jula. Pitanja su, za sada, bez odgvora.

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH, inače, u ovom slučaju, prema tvrdnjama izvora Gerila info, otežava proces daljeg ulaganja žalbi jer na vrijeme ne vraća novac uplaćen za takse na žalbu a koji se žaliteljima vraća nakon što im žalba bude usvojena. Radi se o 10 000 maraka. To usporava dalji proces žalbi jer na novu žalbu je potrebno uplatiti novu taksu u istom iznosu.

Iz Kancelarije za razmatranje žalbi nisu, za sada, odgovorili ni na pitanja u vezi sa nevraćanjem novca za taksu na žalbu.

Autor: GERILA info

 

Dozvoljeno je dijeljenje i kopiranje sadržaja ovog portala na druge portale, stranice ili blogove, uz obavezno navođenje izvora.

Impuls Teme

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU