Nedžad Bašić: Nepodnošljiva lakoća našeg siromaštva

Bosna je najsiromašnija i najkorumpiranija zemlja na Balkanu i u Evropi, sa najvišim procentom nezaposlenosti, sa najrazvijenijim crnim tržištem, sa najbolje plaćenim i najmanje učinkovitijim političarima, sa najvišim stupnjem impregnacije sistema vlasti i organiziranog kriminala, sa najbrže rastućim gapom između bogatih i siromašnih, zemlja bez seljaštva, bez radništva, bez inteligencije. Zemlja koja nema ni jednu političku stranku sa jasnim programom borbe protiv korupcije, nepotizma, gladi i siromaštva. 

8nedzad

Opširnije...

Femonacionalizam: Nacionalizam 'u ime prava žena'

Nakon što su se u Zagrebu dogodila dva seksualna napada za koja su optužena dvojica azilanata smještena u "hotelu" Porin, u javnoj sferi svjedočimo (mediji, političari, a posebno su se istaknuli brojni komentatori u "obrani naših žena") stoljećima staroj krađi feminističke retorike u ime rasizma, imperijalizma i nacionalizma. Nećemo pogriješiti ako tu krađu prozovemo naprosto licemjerjem, no ona je daleko više od toga.

violence culture

Opširnije...

Društvena mizerija samozapošljavanja

Drugi aspekt koji je međupovezan s visokom stopom samozapošljavanja u zemlji jest i niska razina sindikalne aktivnosti. Radi se o svojevrsnom začaranom krugu: s jedne strane, slaba aktivnost sindikata i radničko nepovjerenje prema njima pridonosi slaboj zaštiti radničkih prava i interesa, što gura radnike prema samozapošljavanju, a s druge, visoka stopa samozaposlenih pridonosi niskoj razini sindikalne aktivnosti.

000 Par674436 e1505427137752

Opširnije...

Uberizacija ekonomije: kapitalizam s “ljudskim licem”

Posljednjih desetljeća odvija se vidljiva promjena u odnosu poslodavaca i zaposlenika koja je djelomično koincidirala s razvojem digitalnih tehnologija. “Taksi” kompanija Uber, koja u većini zemalja posluje u nekoj vrsti “sive zone”, jedan je od najvidljivijih primjera. Iako se bavi prijevozom putnika, ona nema vozila ni radnike, već su oni neka vrsta autsorsanih “partnera”. Ova “uberizacija”, koja se prenosi i u druge djelatnosti, u određenim je krugovima hvaljena kao genijalna inovacija. No, istodobno, njezin utjecaj na položaj najamnih radnika teško se može nazvati napretkom

9uberalizacija

Opširnije...

Socijalizam i religija (1905.)

Oni koji rade teško i žive cijeli svoj život u neimaštini religija uči da budu pokorni i strpljivi u ovozemaljskom životu , tješeći ih nadom u nebesku nagradu. A one koji žive od tuđeg rada, religija uči dobročinstvu u ovozemaljskom životu , nudeći im vrlo jeftino iskupljenje za čitav nijhov eksploatatorski život i prodajući po istoj cijeni ulaznice za nebesku sreću. Religija je opijum za narod. Religija je vrsta duhovnog pića, u kojoj robovi kapitala dave svoju ljudsku sliku, u svom zahtjevu za život više ili manje dostojan čovjeka.

6620 lenjin 580x326

Opširnije...

Na ‘crvenom univerzitetu’

Sto pedeset godina od objavljivanja ‘Kapitala’ Karla Marksa društvena situacija pokazuje da je on i dalje relevantan. Dok se čeka na razvoj političkih snaga koje će biti kadre da ponovo ožive Marksove ideje vredi se podsetiti na kratku istoriju ‘Kapitala’ na jugoslovenskom područiju.

8Moša Pijade i drugovi na robiji

Opširnije...

NAJČITANIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE U KATEGORIJI

NAJNOVIJE NA PORTALU